Åtgärder för mer byggande

Svt gör en genomgång på vad partierna vill göra. Alla Allianspartier talar om förändringar som bör göras. Regeringspartierna talar om vad de gör. Det är inte tillräckligt och dessa subventioner de hänvisar till går ännu inte att använda. Säger en del om att ska bostadskrisen lösas behövs ett nytänk och alla stenar vändas på. Inte tro att kompiskontrakt är lösningen…

Kristdemokraterna, Caroline Szyber, bostadspolitisk talesperson:

– Gör bostadsbyggande till ett riksintresse. Man kanske behöver fundera över om vissa markområden absolut behöver skyddas och väga det i förhållande till bostadsbyggande.

– Regelförenklingar som exempelvis minska överklagandemöjligheten, och se över bullerkraven. Många vill bo nära infrastruktur som tåg och vägar och då kan vi inte ha de bullerkrav som finns i dag.

– Ökad konkurrens så fler byggföretag kommer in på marknaden och priserna kan pressas.

Utöver ovan som fokuserar på ökat byggande behövs fokus på mer rörlighet i befintligt bestånd alltifrån ändringar av skatter som se över hyressättningssystemet.

Var social, dela med dig!