Fler ägarlägenheter

Pressmeddelande
Stockholm den 18 mars 2016

Från hyresrätt till ägarlägenhet

– Det är ett steg på vägen mot normalisering av Sveriges bostadsmarknad som regeringen nu uppmanas till.

Det säger Caroline Szyber med anledning av att Civilutskottet tillkännagivit en alliansmotion med uppmaningen att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna omvandlas till ägarlägenheter. Ägarlägenheter har funnits sedan 2009, men endast i nyproduktion. I andra länder är ägarlägenheten ofta den vanligaste boendeformen.

– Att tillåta en mångfald av boendeformer motverkar boendesegregation och ger möjlighet för människor att investera i sitt boende utan att behöva flytta. För att ytterligare förenkla den här övergången vill också civilutskottets majoritet att regeringen tar fram ett hyrköpssystem för bostäder.

– Tyvärr ville inte regeringens vänsterpartier medverka till beslutet. De hänvisar istället till att det idag går att ombilda hyresrätter till bostadsrättsförening. Det är en väldigt överraskande hänvisning med tanke på de partiernas envetna motstånd även mot denna form av ägande, säger Caroline Szyber (KD).

Var social, dela med dig!