Vad vill egentligen regeringen?

Intervjuades i veckan i Dagens Industri om motionsarbete och vad jag tror om samtal över blocken i framtiden.
Är regeringen konkreta så varför inte men bollen ligger hos regeringen och de måste vara konkreta. Till skillnad från förra gången. Tror 19 av deras 22 punkter har sin grund i förslag från Alliansen…

”Alliansen beslutade tidigare i somras att hoppa av bostadsförhandlingarna med regeringen och lovade då att återkomma med ett gemensamt förslag i riksdagen. Nu pågår förhandlingar mellan de fyra allianspartierna i civilutskottet.

Samtalen leds av de bostadspolitiska talespersonerna och målet är att senast den 5 oktober lägga fram en gemensam bostadsmotion. Enligt uppgift till Di är partierna överens om en rad regelförenklingar, som att korta överklagandeprocessen, reformera strandskyddet och underlätta andrahandsuthyrning.

”Vi var väldigt samspelta under bostadssamtalen och jag har svårt att se att inte det här skulle gå att få ihop”, säger Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet.

Samtidigt återstår flera knäckfrågor, som ligger utanför de nuvarande överläggningarna i civilutskottet.

Alliansen beslutade tidigare i somras att hoppa av bostadsförhandlingarna med regeringen och lovade då att återkomma med ett gemensamt förslag i riksdagen. Nu pågår förhandlingar mellan de fyra allianspartierna i civilutskottet.

Samtalen leds av de bostadspolitiska talespersonerna och målet är att senast den 5 oktober lägga fram en gemensam bostadsmotion. Enligt uppgift till Di är partierna överens om en rad regelförenklingar, som att korta överklagandeprocessen, reformera strandskyddet och underlätta andrahandsuthyrning.”
”Caroline Szyber håller med om att det skulle vara en stor fördel att få till en bred uppgörelse.

”Jag tror att vi behöver lägga ned prestigen och sätta oss ned igen i någon form.”

Jag uttalade mig som sagt om frågor som ligger i Civilutskottet inte om skattefrågor.
Dagen efter kom bostadsministern på att han kanske ville samarbete till skillnad från vad han sa dagens före i Nordegren/Epstein Sveriges radio. Bostadsministern vill alliansen är samspelta.. det är vi, regeringen däremot undrar man över i bostadsfrågor. Han vill sen diskutera frågor som inte ligger på hans bord?! Skattefrågor – ja det är de enda svaret jag kan uttolka av vad han skulle vilja diskutera.

”Vi var väldigt samspelta under bostadssamtalen och jag har svårt att se att inte det här skulle gå att få ihop”, säger Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet.

Samtidigt återstår flera knäckfrågor, som ligger utanför de nuvarande överläggningarna i civilutskottet.

Omni om att bostadsministern vaknade efter att jag öppnat upp. Byggindustrin, Nyheternanu.se

Bostadsministern var med i Agenda ikväll men gav inte många svar. Att bostadsministern tar upp investeringsstödet där det inte betalats ut ett öre eller ens finns en modell för hur de ska betalas ut – är att ge ett icke svar.
Och ska det diskuteras skatter låt det göras av finansministern som ansvarar för frågorna
Denna ledare i DI i fredags gav fler svar om vad vägen fram för bostadspolitiken kan tänkas vara.

Var social, dela med dig!