Budgetutspel

Flera motioner inskickade, skriftlig fråga ställd & intervju gjord. Nu helg! Jag ska plocka äpplen och sen ska det bakas! Trevlig helg!
Länk till årets motioner (alla inte genom system ännu) inkl följdmotioner på propositioner

Idag två budgetutspel: i SvD om startlån för att hjälpa fler att kunna äga, i DI om att konkurrensutsätta Lantmäteriet. ATL lantbrukets affärstidningen.
På måndag presenterar KD hela sin budget.

När det gäller startlån går ut på ett system som löser problem med de höga trösklarna till det ägda boendet men samtidigt inte leder till ökad överskuldsättning och riskerar svensk bostadsmarknad. Fokus med vårt förslag är att få större fokus på det ägda boendet. Sverige är det land i Europa som bygger minst antal villor i hela Europa.
När det gäller konkurrensutsätta Lantmäteriet vill vi pga årslånga köer för fastighetsbildningar som kastar grus i byggmaskineriet att Lantmäteriet ska få konkurrens av privata aktörer.

Våra förlag förhåller sig till dagens bostadsmarknad. Den är till stor del dysfunktionell men förslagen behöver båda sikta på att förändra den i grunden på lång sikt men också se till att utveckla den på kort sikt.
Vår budget innehåller massa förlag på ytterligare regelförenklingar såsom bygglov och överklaganden. Vi har i fokus att det ska byggas mer, snabbare och går igenom alla lagar, förordningar, myndigheter för att se vad som kan ändras. All inspel välkomnas!!

Var social, dela med dig!
,