Föräldrarkontrakt för bättre skolresultat

Svensk skola har under många år stått under kritik. Resultat som varit nedåtgående och barn som gått ut nionde klass utan att kunna läsa, skriva och räkna. Problem finns fortfarande men mycket har blivit bättre. Alliansens många reformer på skolområdet håller på att ge frukt. Pisamätningen som presenterades strax före jul visade på en bruten kurva, resultat som vände upp, om än från en låg nivå. Den utvecklingen ska vi arbeta vidare med.

Kristdemokraterna vill trycka på hur viktiga föräldrar är för sina barn. Det gäller generellt, förstås, men kanske speciellt när det gäller skolarbete. Forskning visar att det viktigaste för att barnen ska lyckas med skolan är att föräldrarna visar intresse för barnens skolgång, att de möjliggör för läxläsning och att de följer upp att läxor görs.

Kristdemokraterna vill lyfta vikten av att skolan har ett gott samarbete med föräldrarna för att skapa lugn och ro i klassrummen, genom ett ansvarskontrakt som ska precisera vad som är skolans och lärarens uppdrag respektive vad som är föräldrarnas dito. Det är inte skolans uppgift att lära barnen saker som att komma i tid, sitta still och lyssna eller visa respekt för vuxna och barn. Föräldrar har ansvar för sina barn och ska ges möjligheter att vara så bra föräldrar de kan vara. Med kristdemokratisk politik, där föräldrar ges större möjlighet till mer tid med barnen, kan barnens skolresultat också påverkas.

Var social, dela med dig!
, ,