Taiwans politiska roll i FN-sammanhang

Ställt skriftlig fråga till utrikesministern om Taiwans förhållande till FN, taiwaneser får inte ens besöka FN-skrapan i New York

ressmeddelande
Stockholm den 12 oktober 2017

Inkludera Taiwan i FN

– Jag vill se ett FN som premierar länder där mänskliga rättigheter gynnas och förbättras. Mobbingen av Taiwan går i rakt motsatt riktning.~~~

Det säger Caroline Szyber efter att hon ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Margot Wallström och efterlyst svenskt engagemang för Taiwans deltagande i FN:s organ.

– En taiwanesisk medborgare kan idag utifrån sin härkomst inte ens besöka FN:s högkvarter i New York för en guidad tur. Det finns en systematisk agenda att stänga ute Taiwan från FN:s alla samarbetsformer.

– Riktigt allvarligt blir det när Taiwan utestängs från WHA, den beslutande kongressen för WHO. Konsekvenserna av att inte samarbeta kring smittskydd kan bli mycket allvarliga.

– Det paradoxala i detta är Taiwans konsekventa vilja och ambition att delta i världssamfundet. Deras ansökan om FN-medlemskap har vetobelagts av Folkprepubliken Kina gång på gång. Sverige, vars regering uttryckligt vill använda FN som plattform för sina utrikes relationer bör verka för Taiwans inkludering i världssamfundet, avslutar Caroline Szyber.

Se frågan nedan.

Skriftlig fråga 2017/18:93
Caroline Szyber (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

Taiwan är ett land med 23 miljoner invånare som utan att behöva ansöka om visum kan besöka 165 av världens länder. Landet möter de krav som definierar demokratiska och mänskliga rättigheter i ett fritt land, med fredliga maktskiften, värnade civila rättigheter och pressfrihet väl etablerade.

En taiwanes som besöker New York kan besöka frihetsgudinnan, åka färja till Staten Island och vandra över Brooklyn Bridge. Men om en taiwanes skulle vilja besöka FN:s högkvarter, som av många anses som en av världens främsta symboler för en global mötesplats för världens alla folk, är dörren stängd.

För att besöka byggnaden och delta i den guidade tur som erbjuds för 22 dollar krävs ett id utfärdat av en medlemsstat eller observatörsstat. En taiwanes förväntas i praktiken visa upp ett kinesiskt id-kort från Folkrepubliken Kina. Inte ens taiwanesiska journalister har rätt att bevaka FN-möten utifrån sin nationella behörighet. Förfarandet är en konsekvens av att landet tvingades lämna FN-medlemskapet 1971 till förmån för Folkrepubliken Kina.

Det är sedan dess Folkrepubliken Kina som vid upprepade tillfällen motsatt sig och blockerat Taiwans förfrågningar om att återupptas i världssamfundet. Taiwan önskar själv inte den politiska isolationen utan söker på alla sätt att främja goda relationer och utbyte med sin omvärld. Landet är en av världens största handelsnationer.

Kinas inflytande gjorde sig påmint under våren 2017 då Taiwan förvägrades sin observatörsstatus till World Health Association (WHA), beslutsorganet för Världshälsoorganisationen (WHO). Taiwan har deltagit i WHA under åtta år innan dess och bidragit till världshälsan utifrån sina resurser och sitt engagemang.

För FN finns ett uttalat grundvärde i att försvara de mänskliga rättigheterna som enligt FN:s stadgar ska omfatta alla människor. Till dessa hör även rätten till hälsa. I samband med sarsepidemin 2003 ställdes Taiwan utifrån sin politiska isolation i ett sårbart läge då WHO:s representanter vägrade kommunicera med landet under utbrottets inledningsskede. Risken med politisk isolation kan ge farliga konsekvenser under förhållanden då internationellt utbyte är livsnödvändigt.

Med anledning av det som har framförts vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

På vilket sätt tänker ministern arbeta i internationella sammanhang för att främja Taiwans deltagande i internationella FN-organ?

Var social, dela med dig!