Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa

Bill Browder, kapitalisten som blev människorättsaktivist efter att hans advokat, Sergei Magnitskij, fått betala med sitt liv i ryskt fängelse, gästade igår riksdagen inbjuden av stiftelsen Fri Värld.
Idag har han vigt sitt liv åt att bestraffa personer som genomför människorättsbrott. Flera länder har redan infört s k Magnitskijlagar som förhindrar personer som är skyldiga till dessa brott att resa, göra affärer med eller få tillgång till bankservice.
Stort intresse kring frågan då generella sanktioner många gånger är ett trubbigt instrument och drabbar inte sällan oskyldiga. Jag har tillsammans med Jan R Andersson motionerat att även Sverige borde anta en sådan lagstiftning.

Motion 2017/18:2767
av Jan R Andersson och Caroline Szyber (M, KD)

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en svensk lagstiftning för Magnitskijsanktioner och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en europeisk lagstiftning för Magnitskijsanktioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hur kan man straffa personer eller förhindra brott mot mänskliga rättigheter i länder som saknar demokratiska institutioner och transparent samhällssystem? Det är en svår fråga både utifrån en juridisk och praktisk utgångspunkt. Svaret är nog att det aldrig går men att det finns sätt att försvåra för dem som bidrar till korruption och brott mot mänskligheten.

Bill Browder har under många år kämpat för mänskliga rättigheter och mot korruption i länder med svag eller ingen demokrati. Ända sedan hans personlige advokat Sergej Magnitskij mördades i rysk fångenskap efter att ha företrätt honom är hans ledstjärna att mördare, oavsett nationalitet, ska ställas inför rätta och personer som gjort sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter ska förhindras möjlighet att resa eller föra ut pengar. Sedan dess har flera länder infört en lagstiftning som bär hans mördade advokats namn och fler är på gång. USA, Estland och Storbritannien har redan versioner av en Magnitskijlag. Men Sverige har inte kommit lika långt.

Enligt Browder är Magnitskijsanktioner effektiva eftersom att de straffar det fåtal som bär ansvar för korruption och brott mot mänskliga rättigheter samtidigt som de skonar den vanlige medborgaren som ofta faller offer för dessa brott. Sanktioner av olika slag drabbar i många fall de mest utsatta istället för dem som begått brott. Personliga sanktioner däremot träffar de skyldiga och blir därmed både kännbara och effektiva. Vidare har en sådan lagstiftning möjlighet att verka preventivt. När konsekvenserna av ett felaktigt handlande kan bli kännbara är det mycket troligare att de ändrar sitt beteende.

I exempelvis det korrumperade Ryssland försöker de med ekonomiska tillgångar föra dem till länder där fungerande lagstiftning skyddar äganderätten. Därför är personliga sanktioner bättre än generella. Om de medel du tillskansat dig genom mutor inte kan användas för dina barns utbildning, inte kan skyddas i utländska banker eller om du och din familj inte kan resa blir vinsterna från exempelvis korruption betydligt mindre.

Var social, dela med dig!