Svensk bostadspolitik behöver en renovering

– Bostadspolitiken skulle vara mer framkomlig om det verkade som att bostadsministern var intresserad av den och behagade dyka upp till debatten.

Det säger Caroline Szyber i en kommentar efter den budgetpolitiska bostadsdebatten i riksdagen vilken bostadsminister Peter Eriksson avböjt att delta i.

– Vi står i ett allvarligt läge på bostadsmarknaden med en vikande trend som hotar lamslå den fullständigt. Kommunerna får allt svårare att klara bostadsförsörjningsansvaret. Det saknas i stora delar en social bostadspolitik.

– Amorteringskravet som pålägg på detta riskerar nu skapa en bostadsmarknad med förvärrade inlåsningseffekter där tröskeln till det ägda boendet kräver stege för att klättra över. De bostäder som finns är inte tillgängliga för andra än de mest etablerade och resursstarka.

– Svensk bostadspolitik behöver en renovering. I allt för många områden har särintressen eller det offentliga makt på bekostnad av den enskilda medborgaren. I allt för många områden är marknadsekonomin grundläggande princip om att mätta ett behov åsidosatt, avslutar Caroline Szyber.

Var social, dela med dig!