EU får inte vika sig för diktaturer

Skrev på Europaportalen med Sofia Damm inför valet i Belarus/Vitryssland

Debatt: EU får inte vika sig för diktaturer

Sverige och EU måste bli ännu tydligare och driva på för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus. Det skriver Sofia Damm (KD) och Caroline Szyber (KD) inför att den vitryska regimen arrangerar lokalval på söndag.

På söndag går landet som brukar kallas Europas sista diktatur, Belarus, till så kallade val till lokala och regionala fullmäktige. Av de nittontusen platser som ska tillsättas har oppositionen inte fått fram fler än några hundra kandidater och många utav dessa har nekats att få delta.

Ända sedan presidentvalet 2010 har utvecklingen i Belarus gått åt fel håll. I maj 2017 skrev FN:s rapportör att respekten för de mänskliga rättigheterna i landet har försämrats dramatiskt de senaste åren.

Dödsstraffet kvar
Trots detta uppmärksammar få det som pågår i landet och EU har lättat på sanktionerna mot landet eftersom det inte fanns enighet om förlängning. Belarus är enda landet i Europa som fortfarande utdömer och verkställer dödsstraff. Människorättsorganisationen Viasna kunde under 2017 rapportera att en person avrättades och att ytterligare tre dömdes till döden. EU:s agerande har visat sig ha en viktig inverkan på statistiken. År 2016 avrättades fyra personer, det högsta antalet sedan 2008. Avrättningarna hade innan dess hade upphört under EU:s förhandlingar om restriktiva åtgärder mot högt uppsatta tjänstemän och belarusiska företag. När sanktionerna lyftes återgick regimen till att avrätta sina medborgare.

Det är inte bara för den belarusiska befolkningens rätt att åtnjuta de mänskliga rättigheterna och fria val som Sverige och EU måste bli mer aktiv i sin politik gentemot Belarus. Landet befinner sig i ett geografiskt strategiskt viktigt läge, mellan Ryssland å ena sidan och EU och Nato å andra sidan. Belarus är beroende av Ryssland, framförallt för exporten, och därmed känsligt för externa förändringar. Oenigheter om gaspriser, gränskontroller samt synen på Ukraina har ansträngt relationen mellan länderna. Samtidigt försöker diktatorn Aleksandr Lukasjenko balansera och utnyttja spänningarna mellan EU och Ryssland och har uttryckligen sagt att han inte tror på att “flyga med en vinge”.

I mitten av november förra året var Lukasjenko för första gången på länge inbjuden till ett toppmöte i Bryssel. Landet är i stort behov av utländska investeringar för att reformera ekonomin som till stor del består av ineffektiva statligt ägda företag. Men balansgången mellan öst och väst är en utmaning för regimen i Belarus.

Sveriges viktiga roll
I den här prekära situationen behöver svensk utrikespolitik vara tydligare än någonsin. Att vara en oberoende röst i världspolitiken är direkt kontraproduktiv i fallet Belarus. Vi behöver snarare vara en blåslampa i EU. Unionen måste ställa tydliga krav samtidigt som man inte stänger dörren och ger Ryssland eller Kina fritt spelutrymme.

Samtidigt behöver demokratirörelsen i Belarus Sveriges stöd. Sverige har historiskt och under alliansregeringens tid varit ett av få länder som tydligt visat sitt stöd till de som verkar för demokrati i landet.

När yttrandefriheten är så begränsad för oppositionen behöver oberoende media och journalister stöd, särskilt de som verkar online. Detta kan ske både genom ett utökat demokratistöd från Sverige men också med samlade insatser från EU.

Vidare har en rad svenska organisationer under många år byggt upp vänskapliga och nära relationer till civilsamhället i Belarus. Sveriges regering bör utöka möjligheten till solidariskt utbyte dem emellan.

Valreformer uteblir
Förhandsröstningen till lokalvalen har påbörjats och redan nu kan viktiga slutsatser dras. Bland annat har den belarusiska valmyndigheten inte uppfyllt de valreformer som skulle implementeras i enighet med rekommendationer från OSCE/ODIHR efter parlamentsvalet 2016.

Det finns därför få förhoppningar om att lokalvalet på söndag kommer att leda till några större förändringar. Däremot hoppas oppositionen att man ska få medborgarna att vakna upp. Förhoppningsvis blir detta också en väckarklocka för den svenska regeringen och för EU.

Att prioritera bort länder som ligger i Europa riskerar bara att skapa nya kriser i närområdet. EU får inte vika sig för diktaturer. Därför måste Sverige nu driva på i EU att färdplanen för demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter förnyas, i ljuset av det återupptagna dödsstraffet och i skuggan av ett nytt korrumperat så kallat val i Europas sista diktatur.

Sofia Damm (KD)
Utrikespolitisk talesperson

Caroline Szyber (KD)
Tidigare valobservatör i Belarus
Ordförande i riksdagens civilutskott

Var social, dela med dig!
,