Resningsinstitut

Dagens nyheter, DN skrev tidigare i veckan om vikten av ett oberoende resningsinstitut.

Flera jurister och Kristdemokraterna har länge drivit opinion för att en resningsinstitution behövs även i Sverige och lyfter ofta fram Norge som ett lyckat exempel. I samband med Kaj Linnas friande dom förra året fick förslaget nytt bränsle. Resning är enda möjligheten att upphäva en dom som vunnit laga kraft.

– Det infördes för att skapa förtroende för rättssystemet och för att få en distans till domstolarna; att domstolarna inte skulle kontrollera domstolarna, säger Ulf Stridbeck, professor i straffrätt vid Oslo universitet, som har utvärderat den norska resningskommissionen.

Flera jurister och Kristdemokraterna har länge drivit opinion för att en resningsinstitution behövs även i Sverige och lyfter ofta fram Norge som ett lyckat exempel. I samband med Kaj Linnas friande dom förra året fick förslaget nytt bränsle. Resning är enda möjligheten att upphäva en dom som vunnit laga kraft.

Caroline Szyber är förvånad över att frågan har sådant litet stöd från politiskt håll.

– Det vi driver är framför allt att det ska tillsättas en utredning men ingen justitieminister är intresserad, varken under den borgerliga regeringen eller hos den nuvarande. Men jag kommer fortsätta motionera i frågan eftersom jag anser att det skulle vara en otrolig styrka för synen på vårt rättssystem, säger hon.

Skrivit mycket om detta tidigare läs: resning

Var social, dela med dig!