Jo, vi har råd med lediga föräldrar

Skriver idag på Smedjan en replik till en artikel som publicerades i Aftonbladet i samband med att Timbro släppte rapport om föräldraförsäkringen.

I Aftonbladet (27/2) påstår Timbros Siri Steijer att föräldraförsäkringen är en dyr lyx som vi samhället egentligen inte har råd med. Vänsterregeringen och nu även Siri Streijer verka tycka att det stora problemet i samhället är att föräldrar har för mycket tid för sina små barn. Därför föreslås en mängd försämringar av föräldraförsäkringen.

Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier överhela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.

Kristdemokraterna kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet. Allt kan inte vara kronor och ören. För att få trygga barn, trygga familjer och på sikt ett tryggt samhälle. Siri Steijer hittar en besparing för staten genom att avskaffa föräldraförsäkringen. Istället ska de som vill vara hemma med sina barn belåna sig. Kortsiktigt ser det kanske bra ut i excel-arket.

Men ger en sådan drakonisk åtgärd verkligen den avsedda effekten på lite längre sikt? Svenska kvinnors sysselsättningsgrad är 79,5 procent vilket är bland de högsta i Europa, bara Island har högre. Länder med mindre generösa föräldraförsäkringar har lägre sysselsättningsgrad för kvinnor vilket ju ger lägre skatteintäkter. Dessutom barnomsorgen skulle kosta mer pengar med fler barn där, små barn behöver små barngrupper så inte heller denna kalkyl går ihop varken ekonomiskt eller mänskligt.

Steijers idé att låta föräldrar lånefinansiera sin föräldraledighet skulle onekligen inte bara leda till att färre skaffade barn utan att fler barn började på förskolan tidigare. Svenska förskolor är fantastiskt bra – men små barn behöver få knyta an till sina föräldrar. Om det inte sker framgångsrikt ökar risken för ohälsa hos barnen, problem i skolan och i värsta fall oro i tonåren och om det vill sig illa ökad brottslighet. Det är ett högt pris att betala i såväl ekonomiska som mänskliga termer.

Dessa är det rent instrumentella argumenten för en generös föräldraförsäkring. Därutöver har vi det rent mänskliga. Arbete är en dygd även för kristdemokraterna. Men vi lever inte för att jobba utan vi jobbar för att leva. Många ångrar på sin ålders höst att man jobbade sig igenom sina barns yngsta år.

Föräldraförsäkringen är ett stort jämställdhetspolitisk framsteg som vi bör värna. En generös och flexibel föräldraförsäkring gör det möjligt att kunna kombinera arbete och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Kristdemokraterna har balanserat sin familjepolitik för att i ökad grad stärka arbetande föräldrars situation.

Avslutningsvis att enbart tala om besparingar då glömmer man viktiga värden, i detta fall handlar det om familjens betydelse i vårt samhälle. Den är bland det viktigaste och då måste den också få kosta.

Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet, och familjepolitisk talesperson

Även Omni skriver min replik

Var social, dela med dig!