Bekämpa utanförskap med möjlighet till egen bostad

Skriver idag med partiledare Ebba Busch Thor och finanspolitisk talesperson Jakob Forssmed på Svt opinion

KD: ”Bekämpa utanförskap med möjlighet till egen bostad”
DEBATTARTIKEL · ”En egen bostad är inte svaret på allt men kan bidra till att skapa mer långsiktighet och ett starkare lokalt ägarskap genom en ny drivkraft hos hushåll i utanförskapsområden”, skriver Kristdemokraternas Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Caroline Szyber.

I de 61 områden i Sverige som polisen identifierat som utsatta är brottsligheten och arbetslösheten hög; otrygghet och ekonomisk utsatthet är betydligt vanligare än i andra bostadsområden.
I dessa områden finns många familjer som på grund av situationen i deras bostadsområde känner att de inte kan lita på Sverige.
Att vända denna utveckling kräver inte fler projekt, utan långsiktiga och kraftfulla åtgärder när det gäller exempelvis skola, polis och arbetsmarknad.
Men också stärkt lokalt ägarskap genom civilsamhället och genom att familjer som bor i dessa områden får mer makt över sin egen livssituation.
Ett sätt att uppnå det senare är att reformera bostadspolitiken så att fler ges chansen att äga sin egen bostad.
Integration handlar delvis om att ge människor hopp och något att kämpa för. En egen bostad är inte svaret på allt men kan bidra till att skapa mer långsiktighet och ett starkare lokalt ägarskap genom en ny drivkraft hos hushåll i utanförskapsområden.
När fler positiva drivkrafter uppstår hos många hushåll samtidigt – och samverkar med andra faktorer – kan det bidra till en förbättrad social situation i hela området och skapa en positiv spiral efter decennier av bekymmer.
Därför presenterar vi nu reformer där fler ges chansen att investera i sitt eget boende. Vi vill att följande åtgärder prövas i de 61 områden som polisen identifierat som särskilt utsatta:
Undanröj laghinder för ägarlägenheter, genom att genomföraförslagen i utredningen Från hyresrätt till äganderätt.
Inför hyrköp där en del av hyran går till att köpa bostaden. Den som undertecknar ett hyrköpsavtal undertecknar också avtal om egen förvaltning/renovering av bostaden för att kunna sänka sin hyra och öka avsättningarna till bostadsköpet. Den som flyttar innan bostaden är helt betald blir utköpt av hyresvärden eller av en ny köpare.
Pröva frågan om statligt garanterade startlån, för att komma igång med ett hyrköp eller reguljärt bostadsköp. Med låneförsäkringar, statlig garanti och genom att målgruppen är begränsad blir systemrisken väldigt liten.
Avsätt stimulansmedel, för att kunna justera prisläget på lägenheterna och förbättra den fysiska miljön runt dem. En statlig förhandlingsman får i uppdrag att kontakta bostadsbolagen i de 61 områdena och där intresse finns använda statliga pengar för att sluta långsiktiga avtal mellan stat, kommun, boende och bostadsbolag om upprustning av fastigheter och närmiljö samt stärka samhällets grundfunktioner.

Var social, dela med dig!
,