Tvärpolitisk motion: Tillsätt en kommission för Dawit Isaak

Skriver på Dagens Arena ihop med ledamöter från flera andra partier.
Tvärpolitisk motion: Tillsätt en kommission för Dawit Isaak

DEBATT I ofattbara 17 år har den eritreanska regimen hållit Dawit Isaak fången. I dag önskar vi att regeringen bifaller vår motion om en undersökningskommission för att utreda Dawit Isaak samt alla andra fängslade svenska medborgare som är tillfångatagna i diktaturer, skriver 11 riksdagsledamöter tillsammans med andra företrädare.

Tyvärr har många svenska medborgare kidnappats i utlandet och tillfångatagits av regimer som inte ger mycket för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Vi har till exempel KI-forskaren Ahmadreza Djalali, fängslad och dödsdömd i Iran, Gui Minhai i Kina, Hamza Yalcin i Spanien (efter påtryckningar frisläppt), Chary Annamuradov i Belarus och tidigare Schibbye/Persson i Etiopien. Dessutom Falkehed/Hammarström i Syrien och under en kort period två journalister från Uppdrag granskning i Zambia m.fl. Även Johan Gustafsson, som för en tid sedan frigavs i Mali, är exempel på hårt arbete från polis och utrikesdepartement som gett frukt.

Varje sådan situation är unik samtidigt som det är viktigt att dra erfarenheter av allt det arbete som lagts ned, oavsett utgång av det. En undersökningskommission skulle vara väl lämpad att kunna göra ett sådant arbete.

Den svensk som har suttit längst fängslad utan vare sig åtal eller dom är Dawit Isaak.
Den svensk som har suttit längst fängslad utan vare sig åtal eller dom är Dawit Isaak. I ofattbara 17 år har den eritreanska regimen hållit honom fången. Han har inte fått träffa sin familj, ingen advokat och inte heller några svenska diplomater, på hela denna tid.

Trots att omfattande insatser lagts ned under åren är Dawit fortfarande fängslad. Vi anser att det är dags att sammanställa de olika insatser, som gjorts för Dawit Isaak och andra, för att kunna få kunskap om vilka arbetsmetoder som fungerar bäst.

Faktum är att Dawit riskerar livet redan som det är, med tyst diplomati eller ej. En genomlysning för att se om det finns strategier och erfarenheter från andra fall att pröva är vi skyldiga honom efter så många år. Oavsett hur hårt och kunnigt UD arbetat kan nya ögon se nya saker. Det finns i alla fall inget att förlora på det.

Efter 17 år kan man inte säga att vi skall ge hittillsvarande strategier lite ytterligare tid. Dawit Isaak och andra förtjänar en prestigelös och fullständig analys av vad som gjorts och vad man valt att inte göra.

Dessutom behövs all kunskap som går att få fram inför framtiden då vi inte är garanterade att ytterligare svenska medborgare ska hamna i fångenskap utomlands och behöver den mest professionella hjälp de kan få.

Vi är flera riksdagsledamöter från olika partier som i ett antal år skrivit Dawit Isaak-motion oavsett regeringsfärg.

Vi som undertecknar denna artikel önskar ett ja till vår Dawit Isaak-motion som behandlas i riksdagen 30 maj , där vi föreslår att regeringen tillsätter en undersökningskommission för att utreda Dawit Isaak samt alla andra fängslade svenska medborgare som är tillfångatagna i diktaturer.

Amineh Kakabaveh (V)

Cecilia Magnusson (M)

Jesper Bengtsson, ordförande Svenska Pen

Birgitta Ohlsson (L)

Valter Mutt (MP)

Arne Ruth, fd Chefredaktör DN Kultur

Anders Österberg (S)

Caroline Szyber (KD)

Carl Schlyter (MP)

Barbro Westerholm (L)

Jonathan Lundkvist, ordf. Reportrar utan gränser

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Annika Lillemets (MP)

Ola Johanson (C)

Var social, dela med dig!