Valet 2018

Mina valfrågor

Nu är mitt personvalsmaterial klart så jag lägger ut det här. Nedan text har jag dessutom utvecklat delar av det.

Goda värderingar är en avgörande tillgång för att skapa ett gott samhälle och en samhällsgemenskap. Till exempel är barnäktenskap och månggifte grundat i en kvinnosyn som är oförenlig med ett gott samhälle. Vi måste bli bättre på att markera vad som gäller här och vilka värderingar som inte är valbara. Annars kommer vi se både en växande främlingsfientlighet och ett växande utanförskap.
Det börjar i det brottsförebyggande arbetet och i att vi kan lita på varandra. Genom förstärkta resurser till rättsväsendet kan fler brott bekämpas. Hur förtroendeingivande är det när man inser att ens polisanmälan bara läggs på hög hos polisen? Det behövs fler synliga poliser på våra gator men också poliser som har tid att utreda inbrott och misshandel. Tiden mellan brott och rättegång måste bli kortare. Brott och straff måste stå i bättre proportion till varandra. Jag ser med oro på att likgiltigheten har ökat i vårt samhälle. Jag vill se ett tryggare Sverige med ökat civilkurage.

För att få ett tryggare och medmänskligare samhälle behöver vi tala mer om hur vi lever tillsammans. Hur vi tar ansvar och om vad som är rätt och fel. Ett samhälle där familjer får stöd för att klara vardagen och där både du och jag har vår plats. Ett land där det lönar sig att gå upp varje morgon och gå till jobbet, med ett företagsklimat som underlättar för entreprenörer att se sina småföretag bli fler och växa sig stora.

Jag vill bidra till en enklare vardag där trygghet, personlig frihet och socialt ansvar står i fokus!
Jag arbetar för ett samhälle där familjer får stöd och hjälp att klara vardagen, där det lönar sig att gå till jobbet och där småföretag ges möjlighet att växa sig stora.

Barns och ungas uppväxtvillkor påverkar hur samhället i stort kan utvecklas. Uppväxtförhållandena påverkar vår hälsa och livskvalitet. En trygg och kärleksfull uppväxt lägger grunden för en trygg framtid. En sund utveckling måste därför utgå från familjens villkor och vardag. Det gäller alla familjer, oavsett hur familjen ser ut.
För att få ett tryggare och medmänskligare samhälle behöver vi tala mer om hur vi lever tillsammans. Hur vi tar ansvar och om vad som är rätt och fel. Ett samhälle där familjer får stöd för att klara vardagen och där både du och jag har vår plats. Ett land där det lönar sig att gå upp varje morgon och gå till jobbet, med ett företagsklimat som underlättar för entreprenörer att se sina småföretag bli fler och växa sig stora. Där vi satsar på miljön för framtidens skull och det är enkelt att vara miljövänlig. Ett Sverige som värnar om bistånd och arbetar för demokratiutveckling och mänskliga rättigheter världen över.
Fler företag betyder fler jobb, starkare ekonomi och bättre välfärd. Det är viktigt att människor med idéer vågar satsa på att starta eget. Jag ser det som angeläget att få ett företagsklimat som verkligen underlättar för entreprenörer. Det måste bli mer lönsamt att anställa genom sänkning av arbetsgivaravgifter och skatter och antalet regler behöver minska.

Välfärdslöftet
Vi vill se ett Sverige som håller ihop. Där goda värderingar och tillit byggs genom relationer mellan människor. Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för människor att leva ett gott liv. Välfärdssveket måste bli ett välfärdslöfte. Vi vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Vi föreslår en äldreboendegaranti för alla över 85 år som ger lagstadgad rätt att få plats på äldreboende.

Vi vill ha ökat statligt ansvar för vården för att alla ska få likvärdig vård inom rimlig tid. Det är vårt välfärdslöfte.
Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar. Du ska kunna lita på Sverige.

Jag hoppas på ditt förtroende i riksdagsvalet och lovar att göra mitt yttersta för att bygga ett ännu bättre och starkare Sverige.

Mer valfrihet till de äldre
Att äldre har olika önskemål, men samma rätt att få åldras i värdighet, kan tyckas självt. Men så är det inte idag. Ge de äldre mer valfrihet

Stärk äldres ekonomi
Avskaffa pensionärsskatten och sänk skatten för de äldre som vill jobba.

Familjen bestämmer själv
Vi säger nej till all kvotering av föräldraförsäkringen. Familjen, inte staten, vet bäst vad som passar deras barn.

Bostäder del av samhällsbygget
Det måste byggas mer till rimliga priser. Fortsätt regelförenkla. Inför bosparande för unga. Se över bostadsbidraget.

Läs gärna här hur du kan stötta min kampannj!

Var social, dela med dig!