EU-nämnden ska inte underskattas

EU-frågor är viktiga. EU-frågor är svenska frågor. EU-lagstiftning blir svensk lagstiftning. EU-nämnden är viktig. Såväl förra som denna mandatperiod...