Kan SD:s twitter leda till en mer sluten riksdag?

Idag skriver Fredrick Federley och jag på Newsmill om SD:s twittrande från det slutan EU-nämndsmötet i fredags kan leda till en mer sluten riksdag.

Flera utskott har redan mobilförbud under sammanträdena av den enkla anledningen att ledamöter släppt information som ännu inte varit redogjord för. Vi diskuterar gärna hur riksdagen kan bli mycket öppnare men en del av de regler som finns är till för att kunna ha en förankrad och ärlig diskussion där svenska intressen skyddas. Det är bra att berätta att man nu skall ha ett sammanträde, skriv gärna att det hettar till och hänvisa till kommande protokoll men om det rapporteras förhandlingsståndpunkter så är det snart i händerna på förhandlingsparterna och därmed har svenska intressen undergrävts.

Sociala medier utgör en växande del av medielandskapet. Med även i de sociala medierna behövs spelregler. E-delegationen har lagt fram sina riktlinjer för hur myndigheter ska använda sociala medier.

En annan sak är vad vi som politiker kan och bör twittra om. Precis som i utskotten så är överläggningar i EU-nämnden inte offentliga, förutom vissa samråd med statsministern som till och med tv-sänds. Däremot blir protokoll offentliga och stenografiska uppteckningar offentliga. I de sistnämnda kan dock text strykas som framförallt handlar om Sveriges förhållande till annat land eller andra länders ageranden i EU-sammanhang. I de fall vi talar om vad ett annat land sagt eller gjort, brukar det hamna under sekretess och syns inte vid publicering av de stenografiska uppteckningarna.

Vid senaste sammanträdet (den 4/3) inträffade något förhoppningsvis sällsynt. En Sverigedemokrat bröt mot riksdagens regler genom att under sammanträdet kontinuerligt twittra. Exempelvis citerade han arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms utsagor om för-förhandlingar i Bryssel, men även annat. Allt detta försvagar självklart den svenska förhandlingspositionen.  Talmannen och gruppledarna i riksdagen kommer att ta upp frågan framöver och eventuellt kan det bli tal om ett mobilförbud på mötena framgent.

Sociala medier utgör en växande del av medielandskapet. Med även i de sociala medierna behövs spelregler. E-delegationen har lagt fram sina riktlinjer för hur myndigheter ska använda sociala medier.

En annan sak är vad vi som politiker kan och bör twittra om. Precis som i utskotten så är överläggningar i EU-nämnden inte offentliga, förutom vissa samråd med statsministern som till och med tv-sänds. Däremot blir protokoll offentliga och stenografiska uppteckningar offentliga. I de sistnämnda kan dock text strykas som framförallt handlar om Sveriges förhållande till annat land eller andra länders ageranden i EU-sammanhang. I de fall vi talar om vad ett annat land sagt eller gjort, brukar det hamna under sekretess och syns inte vid publicering av de stenografiska uppteckningarna.

Vid senaste sammanträdet (den 4/3) inträffade något förhoppningsvis sällsynt. En Sverigedemokrat bröt mot riksdagens regler genom att under sammanträdet kontinuerligt twittra. Exempelvis citerade han arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms utsagor om för-förhandlingar i Bryssel, men även annat. Allt detta försvagar självklart den svenska förhandlingspositionen.  Talmannen och gruppledarna i riksdagen kommer att ta upp frågan framöver och eventuellt kan det bli tal om ett mobilförbud på mötena framgent.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
,