Västförbud

Frågan om ett Västförbud har kommit upp efter en motion från allmänna motionstiden och S väljer att fokusera på...