Västförbud

Frågan om ett Västförbud har kommit upp efter en motion från allmänna motionstiden och S väljer att fokusera på en förändring kan stävja den grova organiserade brottsligheten. Läs mer i SvD och i tidigare artikel i samma tidning. Utländska blogg visar intresse för frågan.

Det är bra att S vill fokusera på den organiserade brottsligheten, något vi i Alliansen redan gjort under lång tid. Om just detta är rätt fokus är svårt att säga. Idag strider det mot grundlagen men det pågår också ännu mål och det blir intressant att se bedömningarna framöver i domstol.

Symboler är viktiga uttrycksmedel för många kriminella gäng och det är möjligt att en ändring är på sin plats. Det man dock måste belysa är att vi inför västförbud vart går gränsen därefter exemeplvis gällande andra attribut som kan användas för att visa gängtillhörighet. Tatueringar, t-shirts osv. Gränsdragningen är svår och kanske inte kan stanna vid västar och då är detta nog inte lösningen.
Många har undrat: vad gäller idag? Förbud mot politiska uniformer. Svaret är att nej, idag finns det ingen lag som reglerar detta. Tidigare lag har upphört. Det finns ett känt rättsfall om huruvida det är hets mot folkgrupp att bära nazistuniform. Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att så inte var fallet. Läs mer här. Pågår nu två rättsprocesser och om dessa uttalar jag inte mig.

Expressen ledare skriver om frågan.

Var social, dela med dig!