Tillsätt en bostadskommission!

DN debattSkrev i måndags på DN debatt om att bostadssituationen har gått från brist till kris. Det krävs åtgärder som ger resultat.

Bostadsdebattörerna Klas Eklund, Hans Lind, och Lennart Weiss efterlyser i söndagens DN en bostadskommission med representanter för bransch, akademi och politik. Låt oss hörsamma denna kallelse och tillsammans adressera denna akuta samhällsutmaning. Bostadssituationen i Sverige har gått från brist till kris, skriver Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD).

I riksdagen hade vi nyligen en bostadsdebatt om budgeten. Mycket tid användes för att prata om blocköverskridande samtal. Alla aktörer i bostadsbranschen efterlyser detta. Kristdemokraterna har kommunicerat att vi gärna är med på samtal. Från bostadsminister Mehmet Kaplan har det kommit varierande besked, det senaste att han möjligen ser samtal kring de bostadspolitiska målen.

Men samtalen måste ha en ambition att åstadkomma mer än så. Oroande är också att Mehmet Kaplan anser planprocessen vara ”kort och så flexibel som den skulle kunna vara”. Så kan det omöjligt vara, planprocessen tar alldeles för lång tid i dag.

Eklund, Lind och Weiss efterlyser reformer för både ökat byggande såväl som ökad rörlighet. De kritiserar regeringens bortkastade miljarder för investeringsstöd och önskar istället stimulanser på efterfrågesidan. Kristdemokraterna har gjort samma analys. Bostadsbidraget är ett träffsäkert instrument.

Vi behöver också möjliggöra för unga och de som står utanför bostadsmarknaden att kunna spara till sitt boende. Vi kristdemokrater har förslagit att unga ska kunna tjäna en halvmiljon skattefritt vilket skulle öka möjligheterna till eget sparande. Bosparande är en annan tänkbar väg framåt.

Sverige har inte råd med bara allmänna diskussioner om mål, vi behöver sätta oss ned och vara mycket konkreta. Kristdemokraterna har en del av svaren och vi är beredda ta ansvar. Vi ser några frågeområden som självklara:

– En enig forskarkår, EU, OECD, Finanspolitiska rådet med flera, alla pekar på brister i det svenska hyressättningssystemet och att åtgärder borde vidtas för att öka rörligheten på hyresmarknaden. Hur kan vi förändra hyressättningssystemet med ett bibehållet starkt konsumentskydd?

– Rörligheten på ägarmarknaden är också låg, inte minst äldre bor kvar i sina villor eftersom de anses för dyrt att flytta. Reavinstbeskattningens negativa konsekvenser har blivit tydligare i takt med stigande försäljningspriser. Vi har föreslagit en för staten kostnadsneutral reform där taket för uppskov gällande reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. Även att betalningen av räntan på uppskovet ska kunna skjutas på framtiden vid köp av ny bostad. Oavsett modell måste vi kunna svara på hur vi kan sänka reavinstbeskattningen på ett ansvarsfullt sätt och hur vi finansierar sänkningen?

– Allt fler människor tappar fästet på bostadsmarknaden. Och bostadssituationen för de nyanlända är akut och krisartad. Vi bygger mycket just nu men vi bygger för lite för resurssvaga grupper. Hur ska vi utforma den sociala bostadspolitiken?

Vi är redo. Leder Stefan Löfven en samarbetsregering? I så fall är det hög tid att verka som en sådan.

Var social, dela med dig!