Mindre barngrupper borde inte behöva debatteras

Skriver slutreplik på Dagens samhälle.

Minskade barngrupper är inte det enda som avgör kvaliteten i förskolan. Men det är en grundförutsättning för att barnen och personalen ska må bra. Därför måste vi börja med att minska barngrupperna innan andra angelägna åtgärder kan vidtas, slutreplikerar Kristdemokraternas familjepolitiska talesperson Caroline Szyber.

Slutreplik. Den psykiska ohälsan bland barn har ökat dramatiskt. Samtidigt går en halv miljon barn i förskola varje dag och de minsta i alltför stora barngrupper. Det går inte att bortse från hur detta påverkar barnens hälsa. Därför anser Kristdemokraterna att vi måste minska småbarnsgruppernas storlek genom en lagstadgad maxgräns. Vårt förslag kostar drygt 4 miljarder kronor. Detta viftar Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman bort. De kallar det för ”symbolpolitik”.

Persson och Tallberg Broman menar att frågan om barngrupper inte är det stora problemet i förskolan. Det är dock inte en bild som delas av föräldrar, förskolepersonal, Skolverket eller barnläkare. I alla sammanhang där förskolans problem diskuteras är det just stora barngrupper som står i fokus. Detta av den enkla anledningen att barn i allmänhet, och små barn i synnerhet, behöver tid. Mer tid för varje barn och färre relationer. Tid för att utvecklas, tid för anknytning, att bli sedda och att känna trygghet. Detta är också en förutsättning för att barn ska kunna ta till sig något, för att kunna utvecklas.

Debattörerna menar att det är viktigt att uppmärksamma förskolepersonalens uppdrag mot bakgrund av den ökande psykiska ohälsan. Vi håller helt med om detta. För att personalen ska få de bästa förutsättningarna krävs det förutom minskade barngrupper även färre pekpinnar från politiker. Det är också därför som vi är emot det genusflum som Miljöpartiet försöker få in i läroplanen.

Skolinspektionen granskning visar att förskolepersonalen arbetar utmärkt med likabehandling samt med att ge flickor och pojkar samma möjlighet att utvecklas. Men för vänsterregeringen räcker tydligen inte detta. Kristdemokraterna stödjer i stället det uppenbart goda arbete med likabehandling och delaktighet som personalen redan utför. Därför behöver heller inte läroplanen ändras. Vi vill också att personalen avlastas från administrativa uppgifter som inte är nödvändiga.

Minskade barngrupper är inte det enda som avgör kvaliteten i förskolan. Helt rätt. Men det är en grundförutsättning för att barnen och personalen ska må bra. Därför måste vi börja med att minska barngrupperna. Därefter kan andra angelägna åtgärder vidtas. Vi går till val på lag om max 12 barn i småbarnsgrupper i förskolan. Det borde inte behöva debatteras utan levereras. Våra barns hälsa måste gå först.

Var social, dela med dig!