Sätt människors drömmar i fokus i bostadspolitiken

Flera har tyckt det är för lite bostadspolitik i valrörelsen. Försökt dra mitt strå till stacken. Flera branschtidningar skriver om vår bostadspolitik. Presenterat ett visionshus och stadsplanering. Byggvärlden skriver

En stark social infrastruktur är något som Caroline Szyber, Kristdemokraterna, lyfter fram.

– Med en stark social infrastruktur kan vi också motarbete NIMBY-tänkandet. Det skapar mervärde för dem som redan bor i området. Utbyggt vård, omsorg och annan service ger ett mervärde åt de boende. Vi placerar också en ny skola mitt i samhället.

Kvalitet är något annat som politikerna trycker på.
– Jag tycker att fokus har flyttats från att bygga bostäder till att bygga samhällen, säger Caroline Szyber.

Veidekke skriver om projektet.

I söndags kväll nya sortens utfrågning. Politiskdebatt på nätet på Byggahus.se frågor om flyttskatt, strandskydd, Attefallhus, elinstallation och mycket annat.

Skrivit vår bostadspolitiska vision: KD har ett tydligt mål med sin politik; sätt människans drömmar i fokus och möjliggör för fler att äga sin bostad. Såväl Byggvärlden som Byggindustrin tyvärr inte på webb än.

Bostadspolitiken kräver på en och samma gång framåtblickande visioner och reformer här och nu. Det räcker inte med det ena eller det andra. Reformer är nödvändiga för att förändra på riktigt. Visioner är nödvändiga för att kunna väga mellan olika alternativ. Vi vill se en bostadspolitik där människor egna önskemål och tankar tas tillvara istället för som idag – allt för ofta motarbetas.

Läs min syn här

Bra möte om med Transportföretagen om infrastruktur i alla dess former. Diskuterat hållbara transporter för ett ökat bostadsbyggande. Samhällsbygget är en viktig del av välfärden.

Var social, dela med dig!