Att ge hopp till unga som kommit fel

När det är ett halvår kvar av denna mandatperiod och vår alliansregering presenterar flera bra förslag in i det sista, tar jag mig även tid att blicka tillbaka. Ett förslag som gör att vi kan blicka framåt är att ge unga som kommit fel möjlighet att få komma ut i samhället och ge dem stöd när de väl sonat för sitt brott är den enda vägen, om vi inte vill att dessa skall fortsätta sin brottsliga karriär. Vi i Kristdemokraterna och de övriga allianspartierna vill ge unga dessa enkla verktyg för att kunna bryta denna brottsliga bana. Vi har bland annat under denna mandatperiod föreslagit en gallring av unga lagöverträdare som innebär att uppgift om åtalsunderlåtelse för personer som är under 18 år vid tidpunkten för brottet föreslås gallras ur belastningsregistret tre år efter beslutet i stället för som i dag tio år efter beslutet. Balansen i vårt rättssamhälle måste upprätthållas och detta är en väg att såväl dömda unga som sedermera låta dem bli fullvärdiga medborgare och inte låta dem ha ett betunga åtalsunderlåtelse i belastningsregistret.

Belastningsregistret har som övergripande syfte att olika myndigheter på ett enkelt sätt ska få tillgång till information om sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamheten. Även den enskilde kan behöva uppgifterna för att ta till vara sin rätt i ett annat land eller för att få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta i ett annat land. Den enskilde är också i vissa anställningsförfaranden skyldig att lämna ett utdrag ur belastningsregistret. Om en ung människa trots förebyggande insatser begår ett brott är det sämsta som kan hända att samhället när väl denna person avtjänat straff snabbt får samma möjligheter som andra unga. Dagens 10 års period för belastningsregistret får långtgående konsekvenser för unga personer som vid något tillfälle gjort sig skyldiga till brott. Möjligheterna till utlandsstudier, att beviljas körkort och få vissa anställningar kan under lång tid påverkas på grund av anteckningen i belastningsregistret.

Ungdomen är den mest brottaktiva perioden i människors liv och detta i förening med det korta tidsperspektiv som många unga har ger en nyrekrytering till de kriminella kretsarna som inte kan ligga i vårt samhälles intresse.

Vi vill inte att någon skall begå brott och vi vill när så skett att det inte skall hända igen. Det Kristdemokraterna och övriga Alliansen velat se är en möjlighet för unga att på ett snabbare sätt åter blir en del av samhället och minskar risken för återfallsförbrytare. Det skulle vara en tydlig signal från samhällets sida att vi ger en andra chans. En delaktighet skapar trygghet. Tryggheten är grunden till ett gott liv. Denna grund vill vi ge alla människor.

Var social, dela med dig!
, ,