Följetongen förbifart Stockholm fortsätter

Vad gör man när man inte är överens inom en allians? Svar: man diskuterar, kompromissar och presenterar ett gemensamt beslut. Jag är verkligen stolt att Alliansen under fyra hållit ihop så bra och kommit överens i flera svåra frågor. Det är en styrka med fyra olika partier som alla tillför men som också lyckas komma överens i svåra frågor. De Rödgröna har knappt börjat sitt samarbete och redan nu vill de folkomrösta om allt som är svårt.

Det satsas på infrastrukturen i Stockholm – satsningar på vägar, järnväg och annan spårtrafik i Stockholmsregionen. Störst debatt har frågan om Förbifart Stockholm vållat. Socialdemokraterna är (eller bör snarare skriva var) positiva till vägbygget men Miljöpartiet och Vänstern ställer sig på tvären. Oppositionens gemensamma linje var först att Socialdemokraterna angrep Allianspartierna med att vi inte var överens, del två i följetongen kom idag – folkomröstning. De Rödgröna är inte överens. Även om vi har val i höst där en av de viktigaste frågorna i Stockholm blir just infrastruktur vill de Rödgröna ha en folkomröstning för att behandla frågan om förbifart Stockholm.

Ewa Samuelsson har så rätt i frågan – man ska inte folkomrösta om saker det finns en majoritet om:  ”– Vi är valda för att ta sådana här beslut. Vi kan inte hålla på och skjuta på det här i tiden. Nu var vi överens, nu måste vi köra.”

De Rödgrönas velande kommer leda till ett försenat bygge samtidigt som Stockholm växer och trafikproblemen kvarstår. Reinfeldt sade i en skriftlig kommentar till TT: ”- Fuskbygget fortsätter. Oförmågan att samarbeta på riktigt och att sluta överenskommelser sätts före Stockholmsregionens och Sveriges viktiga framtidsinvesteringar”.

Folkomröstningar ska inte hållas hur som helst och skälet ska inte vara att de Rödgröna inte kommer överens. I de Rödgrönas säkerhetspolitiska rapport nämndes t.ex. inte ens en av de viktigaste försvarsfrågorna just nu: Afghanistan. Efter denna dag kan jag därför inte låta bli att undra om det är meningen att Sverige om vi får en Rödgrön regering även ska rösta om huruvida vi ska vara kvar i Afghanistan?

Jag säger som Reinfeldt – fuskbygget fortsätter…

Var social, dela med dig!
, ,