Internationella dagen för romer

Romer är Europas största minoritetsgrupp och idag, den 8 april, är den internationella dagen för romer. Jag har skrivit om romer tidigare på bloggen.

Diskrimineringen av romerna är fortfarande stor ute i Europa men även här på hemmaplan. Det finns alltjämt ett stort behov av särskilda åtgärder för att snabba på en utveckling i riktning mot lika rättigheter och lika möjligheter för romer i samhället. Enda sättet att angripa denna diskriminering är ett övergripande angreppssätt. Tillsammans med kunskap om och förståelse för romers situation som minoritetsgrupp krävs effektiv lagstiftning som skyddar grupper mot rasistiska uttryck. Oaktat EU: s deklarerade prioritering av Roma-frågan anser många att det är långt mellan de vackra orden och faktisk handling. Det så kallade ”Roma-problemet” är synnerligen mångfacetterat. För att råda bot på missförhållandena måste denna komplexitet beaktas vid utformningen av åtgärder. Flera experter säger att roma-frågan måste greppas i ett europeiskt perspektiv snarare än, eller i vart fall parallellt med, ett nationellt perspektiv eftersom det är fråga om en transnationell grupp.

Sverige har gjort en hel del för att uppmärksamma romernas situation, dels undersökningar gällande romers situation och dels under det svenska EU-ordförandeskapet ordnades ett seminarium med rubriken ”Romers situation på agendan” av EU-kommissionen tillsammans med det svenska ordförandeskapet. Detta var det andra mötet i den integrerade europeiska plattformen för inkludering av romer, temat denna gång var utbildning. Nu i dagarna ordnas också ett europeiskt toppmöte om romer. På mötet kommer två rapporter att presenteras den ena rapporten beskriver utvecklingen av romernas situation i Europa sedan 2008. Den andra rapporten handlar om åtgärder för att öka integreringen av romer. Det ska till exempel ske genom att använda pengar från EU:s strukturfonder. Jag kommer följa upp detta längre fram på bloggen.

Var social, dela med dig!
,