Storstad värd namnet

Jag blev glad när jag läste Brännpunkt i fredags – ”Stadsbyggnadsdebatten i Stockholm kan sammanfattas i tre meningar: Det är fel att bygga hus. Det är fel att bygga vägar. Det är fel att tjäna pengar.”

Jag håller med, det går inte bara att vara kritisk och säga nej till allt. Det klagas i lokaltidningen, det klagas på debattsidor i morgontidningarna, de hålls debatter, det demonstreras, det hålls ”informationsmöten”, görs hemsidor, det görs protestlistor/upprop, det delas flygblad och allt går ut på en sak – nej till allt nytt i Stockholm.

Jag är född och uppväxt i Stockholm. Det är en vacker stad där gammal arkitektur blandas med ny, en grön stad med vatten, en växande stad. Att det ska vara en växande stad undrar man ibland om man är ensam om att tycka. Så fort förslag om satsningar på infrastruktur och byggnationer presenteras blir det ramaskri.

När infrastrukturpropositionen presenterades härom veckan var det tydligt att det satsas på Stockholm, över 100 miljarder tydligt. Det innebär satsningar på vägar, järnväg och annan spårtrafik i Stockholmsregionen. De flesta Stockholmarna var positiva men inte alla. Störst debatt har frågan om Förbifart Stockholm vållat. Socialdemokraterna är positiva till vägbygget men Miljöpartiet och Vänstern ställer sig på tvären. Investeringarnas framtid är alltså högst osäkra vid ett eventuellt maktskifte i höst. Istället för att svara på vad oppositionens gemensamma linje var valde de Rödgröna med Socialdemokraterna att svara att Allianspartierna inte var överens utan hade blivit överkörda av Moderaterna.

Ewa Samuelsson i stadshuset har varit tydlig vad gäller följetongen förbifart Stockholm och gav Socialdemokraterna svar på tal:

”Kristdemokraterna är starka anhängare av Förbifart Stockholm, liksom av övriga satsningar på infrastrukturen i Stockholm och då inte minst spårbunden kollektivtrafik. Det enkla skälet till detta är att stockholmarna ska kunna ta sig till och från arbete, fritidsysselsättningar, släkt och vänner på smidigast tänkbara sätt och med olika vägval.”

Det är inte bara satsningar på infrastrukturen i Stockholm som får kritik. Även alla initiativ till nybyggnation blir klart omdebatterade samtidigt som de Rödgröna i nästa andetag klagar på att det byggs för lite. Stockholm är en tillväxtregion med många nyinflyttade varje år. Över 15 000 bostäder har färdigställts i Stockholm sedan 2006 och fram till nu. Alliansen har därmed uppfyllt ett av sina löften, att bygga 15 000 nya bostäder under mandatperioden.

Ändå skrivs det spaltmeter i lokaltidningarna om alla tänkta byggen förstör stadsbilden. För att nämna några; höghus i Mörbycentrum, Svea tornet diskuteras ännu och nu med efterföljande debatt om nya Musikhögskolan, som ligger bredvid varandra på Valhallavägen.

Jag anser att varje stad ska ha sin särart och om möjligt spegla den historiska utveckling som skett där. Jag förespråkar inte skyskrapor a’ la New York med 100 våningar, utan självklart ska de smälta in i stadsbilden. Ett bra exempel när ett höghus smält in väl är Svea tornet uppe i de gamla försvarskvarteren bredvid Stadion, med sina 17 våningar (!) smälter byggnaden ändå in i stadsmiljön. Jag ser gärna höghus där det passar och att det ska vara något man tänker på när man bygger nytt såväl i innerstan som utanför, stadskärnan växer hela tiden. Vi måste fokusera på flera upplåtelseformer och bygga smart framöver, för Stockholm kommer att växa och vi måste bygga för framtiden. City i Stockholm är väldigt modernt med Hötorgskraporna och kommer det byggas nya bostadshus däromkring ser jag gärna att detta är höghus. Likaså ser vi hur Turning Torso i Malmö har gjort att ett helt nytt bostadsområde fått en hajp. Så ska vi bygga ett nytt Hammarbysjöstad längre fram så tycker jag vi ska våga bygga lite på höjden även där.

Bara för att man bygger nytt betyder det inte att staden tappar sin karaktär eller förstörs, vi måste låta Stockholm få utvecklas till en modern storstad. Jag vill bo i ett levande Stockholm. I en storstad som gärna får växa och bli ännu större.

Update:

Partikollegan Erik Slottner föreslår att kontor i stan kan byggas om till bostäder, mycket bra förslag!

Var social, dela med dig!
, , ,