Kärnkraftens vara eller icke vare – det blir vara!

Sedan i måndags står Greenpeace utanför Rosenbad och Riksdagen och kampanjar mot kärnkraften. Sol, vind och vatten spelar de på högtalarna. Det är en tydlig kampanj men den speglar inte verkligheten. Allt vi företar oss som människor påverkar miljön. Vi Kristdemokrater värnar miljön och vill motarbeta klimatförändringar – därför värnar vi den svenska kärnkraften. Istället för att elda med kol och olja, som ofta är alternativet, vill vi värna kärnkraften och därigenom värna miljön. Dessutom har vi i Alliansen under denna mandatperiod satsat på alternativa energiresurser och byggts ut dessa. Men alternativa energiresurser kan idag inte ersätta kärnkraften.

Jag har funderat mycket på fenomenet folkomröstningar denna vecka. Det är i år 30 år sedan folkomröstningen om kärnkraft hölls. Landet-lagom, ett land som är ensamt med att ha just ordet lagom i sitt språk gas en möjlighet att inte behöva ge ett tydligt svar, detta genom att man kunde först på en tredje linje, en nja-linje. Därför är det bra att dagens votering är tydlig och handlar om ett för eller emot. Sedan folkomröstningen om kärnkraft 1980 har förutsättningarna för energipolitiken drastiskt förändrats. Kristdemokraterna har tillhört de partier som i folkomröstningen om kärnkraft 1980 stödde linje 3 och förordade en total av veckling inom tio år.

Nu vet vi mycket mera och vet att vi måste agera. Vi vet också att utvecklingen av kärnkraften fortsatt här – inte minst vad gäller säkerheten – och i många andra länder. Den allt överskuggande förändringen sedan början av 1980-talet är ändå insikten om de allvarliga klimatförändringar som hotar stora delar av vår jord. För att begränsa risken för framtida allvarliga klimatförändringar måste hela världens samlade utsläpp av koldioxid radikalt reduceras under de närmaste decennierna.

Vi kristdemokrater har mot den bakgrunden, parad med insikt om hur säkerheten ytterligare förbättrats, sedan 1980 förändrat vår inställning till kärnkraften. Innan ny teknik för både små- och storskalig – helst förnybar – energiproduktion hunnit utvecklas kan vi inte fortsätta den avveckling som förra regeringen med stöd från flera andra partier inledde med en förtida avveckling av reaktorerna i Barsebäck. Vi minns det hyckleri som socialdemokraterna i regeringsställning visade prov på när de avvecklade fullt funktionsduglig kärnkraft, samtidigt som de godkände stora effekthöjningar i kvarvarande reaktorer.

Idag har i debatten enbart talats om alla incidenter. Istället för att ständigt ifrågasätta kärnkraften så fort tillfälle ges, borde man således fokusera på, och konstatera att, incidenterna och åtgärderna som följt dem, bevisar att säkerhetssystemen fungerar som de skall. Visst finns det säkert saker inom kärnsäkerheten, som behöver förändras, och säkerheten skall alltid granskas och finnas under luppen. Men incidenterna och reaktionerna på incidenterna visar att allt svensk kärnsäkerhet fungerar som den skall. Säkerhetssystemens reaktioner på incidenterna är snarare bevis på att vi har en säker kärnkraft och frågans utveckling har snarare blivit ett argument för att bevara kärnkraften i Sverige. Användningen av kärnenergi skall alltid vara säker och den får inte orsaka skada på människor, miljö eller egendom. Denna princip, skall alltid vara central för användningen av kärnenergi.

I kärnkraftdebatten idag sade Wetterstrand säger att Mp vill avveckla kärnkraften successivt. Men varför skriver de då ”omedelbart” i sitt partiprogram? Det finns många frågor om hur de Rödgröna ska få ihop sin energipolitik. Carl B Hamilton sade en sanning i debatten – det parti som faktiskt är mest ur fas med sina väljare kring kärnkraften är Socialdemokraterna.

Hade jag kunnat votera idag hade jag tryck ja, hoppas detta blir en dag som vi i framtiden kommer att kunna läsa om i historieböckerna, dagen då vi såg kärnkraft som en framtida energikälla. Jag ser att kärnkraft, sol, vind och vatten är komplement till varandra.

Update:

Ett år sedan förra debatten och idag debatt igen, Mats Odell skriver på Brännpunkt och vilken av att ha kvar kärnkraften, samtidigt som andra enegerikällor ska utevcklas.

Var social, dela med dig!
,