Ökad invandring bra för välfärden

Varje dag fattar människor runt om i världen ett ofattbart svårt beslut. Att fly från krig och förtryck, rädsla för att deras barn är i fara, för att de inte får utöva sin religion, för att det är omöjligt att uttrycka en politisk åsikt. Sverige ska vara öppet för människor som söker efter en möjlighet att skapa en trygghet för sin familj.

En ny studie av UD visar att ökad invandring också ger ökade inkomst till staten. Studien visar att 12 000 fler invandrare ger 7 miljarder i export. Många invandrare är duktiga egenföretagare, därför är en ambitiös småföretagarpolitik viktig för en lyckad integration. Här tänker handelsminister Ewa Björling helt rätt när hon startat ett mentorsprojekt, kallat Cosmopolit, som är ett nätverk där företagare med utländsk bakgrund hjälper varandra och svenska företag att snabbare ta sig in på nya och oprövade marknader. Nu går handelsministern vidare och bildar ett råd som fokuserar på att främja verksamhet i länder bland annat i Afrika och Mellanöstern.

Kristdemokraterna presenterade tidigare i veckan sin migrationsrapport. Den berörde bland annat vikten av arbetskraftsinvandring. Under mandatperioden har Kristdemokraterna varit med och tagit det historiska beslutet om att öppna upp Sverige för arbetskraftsinvandring. Detta har varit ett stort steg för att öka friheten och möjligheterna för människor. Men det finns flera ytterligare steg att ta för att öka den enskildes frihet. Idag kan endast EU-medborgare komma in i Sverige för att söka arbete, kommer man från ett land utanför EU måste man ha ett arbete klart för att få komma hit. Denna begränsning vill vi ta bort. Jag har skrivit på bloggen tidigare om integration; om den utbreda vardagsrasismen baserad på fördomar, möjlighet att skapa det boende man vill och i mitt personvalsmaterial.

Jag ser jobb och språk som nycklar till en fungerande integration. Alla som kommer till Sverige ska få en chans att börja jobba direkt. Flyktingar som söker asyl i Sverige kan få undantag från kravet på arbetstillstånd, tyvärr har dessa undantag minskat under senare år. När jag jobbade som jurist med migrationsärenden såg jag problematiken i detta och är därför glad att Kristdemokraterna vill att samtliga asylsökande ska få undantag från detta krav för att förbättra möjligheterna att hitta en sysselsättning. Asylsökande måste ha rätt att börja arbeta så fort som möjligt efter ankomsten. De personer som finns i Sverige och hittar ett arbete här som de kan försörja sig på bör också kunna söka uppehållstillstånd direkt i Sverige under tiden de arbetar. Sverige och Europa behöver mer arbetskraftsinvandring. Vi behöver invandring för att klara välfärden.

Var social, dela med dig!
, , , ,