För­bättrat företagsklimatet får fart på jobbtillväxten

För­bättrat företagsklimatet får fart på jobbtillväxten. Jag ser det som angeläget att få ett företagsklimat som underlättar för entreprenörer och får småföretag att växa sig stora. Det måste bli mer lönsamt att anställa genom sänkning av arbetsgivaravgifter och skatter. Många företag upplever idag regelkrångel som ett stort problem, det har därför påbörjats ett arbete för att minska antalet regler som försvårar och fördyrar. Detta arbete måste fortsätta.

Det blir skattesänkningar, både för arbetstagare och pensionärer

I valtider lovas det en hel del, vill jag lova (sic!) men det som nästan är mer problematiskt än alla löften är alla falska påståenden. Under hela mandatperioden har oppositionen sagt att pensionärer betalar mer i skatt, men detta är felaktigt. Inte heller stämmer det att Sverige är ensamt om att ha högre skatt på pensioner än på inkomstskatt.

Ensamkommande flyktingbarn välkomna till alla Sveriges kommuner!

Ibland låter det som det kommer väldigt många ensamkommande barn till Sverige. Det är en lögn. Det är många lögner gällande ensamkommande barn och därför tänkte jag också redovisa lite fakta från Migrationsverket. År 2009 kom 2250 stycken, det är inte många. Av dem som kom fick 1 060 barn och ungdomar har fått uppehållstillstånd, (774 av dem på grunden skyddsbehövande). De flesta av barnen kommer från Somalia, Afghanistan och Irak precis som övriga asylsökande. Av dem som kom 2009 var de flesta mellan 16-17 år.