Skuggbudget – en spegel av valmanifestet ordagrant

Jag hade inte stora förväntningar på de Rödgrönas avsnitt om rättsväsendet i deras skuggbudget men jag hade trott att det skulle vara längre än 7 rader och dessa rader känns igen, dessa är desamma som under valrörelsen.

Alla ska kunna känna trygghet i vardagen. Polisen måste ha möjlighet att ge hjälp vid vanliga vardagsbrott och ta upp kampen mot den organiserade brottligheten. Vi vill effektivisera polisens arbete genom att slå samman polisens myndigheter till en myndighet.

Dagens polisutbildning ska ersättas med en högskoleutbildning. Insatser för att förhindra mäns våld mot kvinnor ska intensifieras. Rätten att vara privat ska värnas. En rödgrön regering kommer att stärka den personliga integritet. Vi vill bland annat riva upp och göra om FRA-lagen – och för att göra rätt ska en parlamentarisk utredning tillsättas.” 

Inte ett ord till. Rättsområdet är ett av de område där de Rödgröna verkligen inte är överens. Socialdemokraterna har vartenda år lagt en skuggbudget där rättsväsendet får mindre pengar. Denna skuggbudget skilde sig inte utan rättsväsendet får mindre pengar jämfört med Alliansen. Trots att de Rödgröna samtidigt talar om vikten av att satsa på rättskedjan gör det inte det varken i opposition eller när herr Bodström bestämde. Hur kan fler brott klaras upp om antalet poliser minskar? Hur blir vardagen för kvinnor och män säkrare av att Polisen får mindre resurser? Menar vänsterpartiet att tillräckligt många – eller för många – brott klaras upp idag?

Det var inte mycket som var nytt och det enda som stod helt klart efter presskonferensen var att det Rödgröna samarbetet inte kommer fortgå under mandatperioden. När det gäller rättsfrågorna och varje partis enskilda politikutveckling kanske det är bra att det Rödgröna samarbetet läggs på is för när Bodström var justitieminister var både Vänstern och Miljöpartiet emot det mesta, de har mer gemensamt med Alliansen när Socialdemokraterna i dessa frågor. 

Straffen är också där skon klämmer mest inom de Rödgröna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har varit motståndare till näst intill alla straffskärpningar för grova våldsbrott som Alliansregeringen genomdrivit. Därtill driver man förslag om frigivning av fängelsedömda efter halva strafftiden och några gemensamma uppgörelser om straffen har inte presenterats för väljarna.

Var social, dela med dig!
,