Att stå upp för det man tror på

Jag rasade ju på bloggen i helgen över att Sverige utvisar kristna irakier, trots att kristna och andra religiösa minoriteter förföljs och dödas i Irak. Likaså att Europadomstolen sagt nej och sagt att Sverige borde inhibera, dvs stoppa avvisningar tills vidare.

Fler kristdemokrater bland annat Robert Halef och Annelie Enochson var med på manifestationer i helgen och fler andra skrev artiklar. Ikväll fick i rätt utvisningar till Irak stoppas.

Göran Hägglund skrev mycket bra redan imorse i Dagen om vikten av religionsfrihet och religionsdialog.

”När judar inte längre vågar bo i Malmö reagerar vi med rätta. När romer kastas ut från Frankrike reagerar vi omedelbart. Ingen skulle stillatigande acceptera att en minoritetsgrupp plötsligt eller över tid försvinner från ett europeiskt land. För det är våra historiska erfarenheter allt för avskräckande.”

”Människor som flyr undan förföljelse och förtryck på grund av sin tro måste kunna få en fristad i Sverige. Det är oerhört viktigt att vi i vårt land – ett av de mer sekulariserade – fördjupar insikten om vad en religionstillhörighet innebär. Att det är en tydlig del av en persons identitet som inte kan döljas med mer än att personen förnekar sin identitet – inte en privatsak eller ett intresse som kan väljas bort. Vi måste också förstå att identiteten i religionen till stor del är en kollektiv identitet.”

”I regeringsförklaringen, som gäller för denna mandatperiod, slår regeringen fast att ”i arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati behöver inte minst arbetet med att agera för yttrande- och religionsfriheten stärkas ytterligare.” Den senaste tidens händelser i Irak visar att detta är mycket angeläget. Vi behöver agera på alla sätt för att stoppa våldet som drabbar kristna i Irak – på egen hand och via EU, på kort och lång sikt.”

Som politiker är det viktigt att stå upp för det man tror på, för det man vet är rätt och riktigt. Jag är stolt över att jag och andra i partiet drivit på för en förändring länge och att det gett resultat i detta fall. Mycket finns kvar att förbättra inom migrationsrätten men att se minoriteter och vikten av religionsfrihet är ett viktigt steg i rätt riktning.

Var social, dela med dig!
, , ,