Ministrarna måste börja ta ansvar för sina beslut

Hur länge ska politiker kunna skylla på juridiken? På att deras vilja inte har blivit realitet ute i verkligheten? På att det är myndighetsutövning? Att det är någon annans fel?

För mig går politik ut på att jobba för förändring och tydlighet. Detta ger att jag som politiker är tydlig med att säga att om vi märker vi att den lag vi stiftat inte fungerar som avsett, så ska man ta ett steg tillbaka och göra om och göra rätt. Frågor på det? Ja, det blir väldigt mycket frågor på det.

Hur svårt ska det vara erkänna att en reform inte blivit som man ville? Om det är för många som faller mellan stolarna i sjukförsäkringssystemet måste man direkt säga att det blivit fel och göra om systemet. Det behöver inte betyda gå tillbaka till det gamla som inte heller fungerade men se till att de som inte är sjuka får stöd att hitta ett arbete och att de som är sjuka får vara det.

Ett annat område där jag tycker att det skylls för mycket på andra och ansvariga politiker inte vill ta ansvar är migrationsrätten. Så fort det blir något uppmärksammat fall så skyller migrationsministern på juridiken och att migrationsdomstolen gjort en feltolkning. Det senaste i raden är frågan om Sverige i likhet med Holland att stoppa alla avvisningar av kristna irakier till Irak efter uppmaningen från Europadomstolen för mänskliga rättigheter?

Ett annat problem som ansvariga politiker inte tar ansvar för är att det sedan årsskiftet så krävs giltigt pass för anhöriginvandring. Detta har blivit ett stort problem för Sveriges idag största asylsökande grupp – nämligen somalier. I Somalia är det i princip omöjligt att få ett pass eller en ny id-handling, vilket är välkänt.

Billström hänskjuter allt till migrationsverket och migrationsdomstolarna. Detta är väldigt intressant i förhållande till vad migrationsverkets rättschef säger ” – Vi uppmärksammade detta redan i februari då vi meddelade regeringen att det här kommer att få ödesdigra konsekvenser för de drabbade, säger Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket.”

Det är bra att det görs utredningar och att uppföljningar på om systemet utnyttjas på fel sätt men lika naturligt bör det vara att göra ändringar om människor hamnar i kläm. Det senare verkar väldigt svårt att göra…

Var social, dela med dig!
, , , ,