Sexualbrottsutvärderingen och den komplexa frågan om samtycke

I förra veckan presenterades Sexualbrottsutredningen.

Utredningen föreslår flera förändringar i sexualbrottslagstiftningen, bland annat att:

  • våldtäktsbestämmelsen utvidgas så att fler fall av sexuella utnyttjanden blir att bedöma som våldtäkt
  • ett helt nytt och samtyckesbaserat brott – sexuellt övergrepp – införs
  • tillämpningsområdet för bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas
  • straffskalorna för sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn skärps, samt att
  • bestämmelsen om sexuellt ofredande utvidgas.

Det som det kommit att bli diskussion om är utredningens förslag om samtycke och en samtyckesreglering.

Jag skriver på Newsmill

”Sexualbrotten hör till de brott som mest upprör människor. Ett sexuellt övergrepp är ett extremt uttryck för bristande respekt för en annan människas självklara rätt till personlig integritet och självbestämmande. Om allmänheten om och om igen upplever att gärningsmännen inte får proportionerliga straff, alternativt inte straffas alls, och om brottsoffer inte får upprättelse förlorar rättsväsendet allmänhetens förtroende.”

”Därför föreslås nu att samtyckets betydelse vid bedömningen av vad som är en tillåten respektive otillåten sexuell handling bör framgå direkt av lagen. Det ska därför vara straffbart att otillbörligt utnyttja inte bara den som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, utan också den som annars har särskilda svårigheter att värna sin sexuella integritet. Exempelvis kan det handla om att en person förs bort till en okänd plats och där utnyttjas sexuellt. Ett annat exempel är när någon som är drog- eller alkoholpåverkad och befinner sig i en hotfull situation utnyttjas.

Frågan om samtycke som grund för straffansvar vid våldtäktsbrott är dock komplicerad och kan beröra straffprocessuella frågeställningar, såsom exempelvis frågan om bevisbördans placering. Jag anser att detta skulle innebär en klar förbättring av lagstiftningen och ser nu fram emot att höra remissinstansernas syn på detta.

Att det nu ska regleras betyder inte att alla måste ha sina egna jurist som skriver kontrakt i debatten brukar ofta hänvisas ofta till detta Youtube-klipp. Under presskonferensen ställdes fråga om vad som menas med ”tillåtelse/samtycke” och utredaren Nils Petter Ekdahl svarade då att tillåtelsen måste ha manifesterats genom till exempel ökad grad av intimitet.

När ett nej betyder ja och ett ja betyder nej – då är det viktigt med en tydlig lagstiftning. Jag ser det som viktigt att vi är lyhörda gentemot remissinsatserna, det var där Bodström gjorde fel förra gången, struntade i allt vad som sas från polis,kvinnojourer, Advokatsamfundet, Åklagarmyndigheten och till och med Lagrådet.

Var social, dela med dig!
, ,