Trafficking vår tids slaveri

Jag deltog i fredags på en konferens ordnad av Europarådets parlamentariska församling (PACE) om människohandel (trafficking). För att bekämpa människohandel är det också av stor vikt att bekämpa prostitution. Mycket tyder på att den svenska sexköpslagen från 1999 har gjort Sverige mindre attraktivt för människohandel. Men eftersom sexhandel helt eller delvis är lagligt i flertalet länder i Europa så finns det en marknad för dem som vill sälja kvinnor. Den svenska sexköpslagen borde därför exporteras till övriga EU-länder.

Läs min artikel här och här.

Det mycket omdebatterade svenska ställningstagandet i frågan har väckt ett enormt intresse för dess tillämpning och effekter såväl i Sverige som utomlands främst eftersom det för första gången är köparna som brottsbeläggs och inte de prostituerade.

Flera länder, däribland Norge, har inspirerats av den svenska sexköpslagen och infört liknande lagar. I Sverige är det förbjudet att köpa sexuella tjänster men i andra europeiska länder är det tillåtet. En av de största bidragande orsakerna till att det finns en marknad för människohandel är den liberala synen på prostitution.

Legalisering av prostitution gör det mindre stötande att köpa sex, dessutom riskerar legalisering att locka unga och naiva människor att sälja sexuella tjänster, omedvetna om konsekvenserna. I Nederländerna har den legaliserade, reglerade och beskattade prostitutionen lett till att prostitutionen har vuxit. Det enda man lyckats att åstadkomma genom legaliseringen är ökad acceptans för sexuell exploatering.

Var social, dela med dig!
, , ,