Grattis Rut (-avdraget på namnsdagen) och dags för bredd biståndsdebatt

Idag skriver jag på Dagen om att biståndet behöver utvecklas. Läs här och även Biståndsdebatten.se tar upp den 

I biståndsarbetet spelar enskilda organisationer av olika slag och storlek en mycket viktig roll. För Kristdemokraterna är det viktigt att det civila samhället är en aktiv part i biståndsarbetet.

Inom enskilda organisationer finns kunskaper och kontakter som är av stor nytta för utvecklingen i fattiga delar av världen. Folkrörelsebiståndet och de enskilda organisationernas insatser måste ges större utrymme.

De enskilda organisationerna har också mycket kunskap och erfarenheter som det är viktigt att det svenska folket får ta del av. Som en del av Sveriges biståndsbudget finns därför ett informationsstöd som ges till enskilda organisationer för att bedriva informationskampanjer.

Kristdemokraterna betonar vikten av att civilsamhällets organisationer finns med i såväl samråd kring landstrategier som att de bidrar till att bygga upp starka civila samhällen.

Förutom vikten att få igång biståndsdebatten detta år är jag glad att vi även detta år kan använda oss av Rut-avdraget. Idag har Rut namnsdag och därför säger vi grattis och kan återigen vara glada att Alliansen vann valet! I dessa vintertider kan påminnas om att Rut-avdraget kan användas för snöskottning. Det handlar om att förenkla människors liv, att se till att folk får ihop sina livspussel, att underlätta för äldre, exempelvis nu för dem som bor i hus att få hjälp med snöskottningen. 

Det har på kort tid visat sig att Rut lett till att svarta jobb blivit vita och att attityden till att köpa svart städhjälp hårdnat. För ett bra pris vill folk göra rätt för sig. För den som jobbar vitt innebär detta också många fördelar; sjukpenning, föräldrapenning och pension.

Var social, dela med dig!
, ,