Bort med värnskatten

Det har varit flera debattartiklar och bloggats om värnskatten senaste tiden. Värnskatten är en skatt som gör mer skada än nytta för ekonomin som helhet ska vi självklart inte ha kvar, även om den är riktad mot höginkomsttagare. Tyvärr är det ju så att händelser som inte inträffar inte heller syns på minuskontot i statsbudgeten. Likväl måste vi kunna diskutera vad värnskattens effekter är, eller snarare vad ett avskaffande skulle innebära. Med en avskaffad värnskatt kommer fler människor att försöka utveckla sig och söka sig till mer utmanande uppgifter. Den utvecklingen, med högre löner som följd, kommer att innebära att den förlust som avskaffandet av värnskatten innebär för statskassan kommer att vägas upp av ökade intäkter från den statliga inkomstskatten och konsumtionsskatter.

Idag skriver jag på Di, vi har också lagt en motion flera kristdemokrater. Mer om den i annat blogginlägg.

Artikeln finns ej på webb så lägger ut den nedan

Den allvarligaste skada en högsta marginalskatt på cirka 57 procent kan åstadkomma är antagligen den som inte syns utan orsakas av händelser som inte inträffar; jobb som inte söks eller jobb som inte uppstår, studie- och forskningskarriärer som uteblir, nyskapande idéer som inte omsätts i handling. Och skulle dessa händelser inträffa utomlands märker vi det inte heller.” Detta citat av Kjell-Olof Feldt visar på problemet med värnskatten, en skatt som det nu är hög tid för Alliansen att avskaffa. En skatt som gör mer skada än nytta för ekonomin som helhet ska vi självklart inte ha kvar, även om den är riktad mot höginkomsttagare.

Tyvärr är det ju så att händelser som inte inträffar inte heller syns på minuskontot i statsbudgeten. Likväl måste vi kunna diskutera vad värnskattens effekter är, eller snarare vad ett avskaffande skulle innebära.

Långtidsutredningen som nyligen presenterade sitt huvudbetänkande pekar på forskning som visar att ett avskaffande av värnskatten skulle leda till oförändrade eller ökade skatteintäkter. Ett avskaffande av värnskatten är helt enkelt självfinansierad.

Kristdemokraterna har en prioriteringslista över framtida reformer. På den listan står välfärdssatsningar på första plats, ytterliga skattesänkningar för pensionärerna på andra plats och därefter fortsatta skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare på tredje plats. Denna prioriteringslista är helt klart rimlig och jag står bakom den. Och som alla kan notera finns ett avskaffande av värnskatten inte med i den här prioriteringslistan, men det måste den inte heller göra. Eftersom en sådan reform är självfinansierad behöver den inte sättas i motsats till någon annan reform, så länge man inte tycker att det finns ett egenvärde med höga skatter och det gör inte Kristdemokraterna.

Att avskaffa värnskatten har positiva effekter på företagande, vilket skapar nya arbetstillfällen. Det har positiva effekter på utbildning, vilket gör att människor blir tillgängliga för alltmer kvalificerade arbeten. Det har positiva effekter på forskning och utveckling, vilket också kan generera nya jobb. Det är alltså uppenbart att ett avskaffande av värnskatten inte går emot arbetslinjen vilket man ibland påstår från moderat håll. Att sänka den högsta marginalskatten skapar nya arbeten och genererar ökade skatteintäkter. Intäkter som kan användas för andra politiska prioriteringar, exempelvis förbättrad välfärd och sänkta skatter för pensionärer.

Värnskatten är skadlig och kontraproduktiv, precis som förmögenhetsskatten var innan alliansregeringen avskaffade den. Det är nu hög tid att Kristdemokraterna och Alliansen som helhet tar steget och avskaffar denna straffskatt på utbildning, entreprenörskap och ambition.

Caroline Szyber (KD)

Riksdagsledamot, Stockholm

Var social, dela med dig!
, ,