Sätt större fokus på brottsoffren

Igår var det internationella brottsofferdagen. Jag är glad att Kristdemokraterna uppmärksammade denna, själv hade jag två artiklar på ämnet. En i Dagen med partiledare Göran Hägglund.

På internationella brottsofferdagen påminner vi om att det finns mycket att göra för att bättre stödja dem som utsatts för ett brott. I dag är det internationella brottsofferdagen. För den som har blivit utsatt för ett brott är det oerhört viktigt att hela rättskedjan fungerar. Att bli sedd, förstådd, få bästa möjliga stöd och se ett allvarligt menat försök från myndigheternas sida att reda upp ett brott, är alla viktiga delar. Under lång tid har dock nästan allt fokus legat på gärningsmannens situation. Brottsoffret har kommit i skymundan. Det vill vi kristdemokrater ändra på. Inom rättspolitiken har vi nu under flera år gradvis rört oss mot ett mer etiskt förhållningssätt, i vilket också brottslingens personliga ansvar uppmärksammas mer och där upprättelsen för brottsoffret förbättrats. Våldsbrotten har fått skärpta straff, straffskalan har utökats beträffande mord och skadeståndsansvar för minderårigas föräldrar har införts. Grooming (kontakt med barn i sexuellt syfte) har kriminaliserats jämte en skärpning av barnpornografilagen med mera. Detta är bra, men det finns mer kvar att göra. En särskild problematik finns kring unga brottslingar och unga brottsoffer. Här är det särskilt angeläget med en snabb reaktion från samhällets sida. Vi vill därför att utredningar ska ske skyndsamt när brottsoffren är unga, och att det ska finnas särskilda ungdomsdomstolar.
Läs hela artikel här.
Likaså skrev jag en artikel med partikollegorna Robert Halef och Veronica Westergård i LT.
Vi kristdemokrater tror att ett förändrat brottsperspektiv samt en bättre samordning mellan myndigheter och det civila samhällets aktörer kan leda till större trygghet. För den som blivit utsatt för ett brott räcker sällan ett juridiskt ombud – tänk om varje brottsdrabbad kunde erbjudas möten med en professionell terapeut hos exempelvis brottsofferjouren. Ett rättvist perspektiv inom rättspolitiken ger lite mer rättvisa åt den brottsdrabbade – och förhoppningsvis lite mer upprättelse. Det räcker inte att belysa brottsofferperspektivet en dag om året.
Läs hela artikel här.
Var social, dela med dig!
,