Taiwans roll på världsscenen måste erkännas

Idag skriver KDUs Jonatan Hedin och jag om Taiwan. Det är viktigt att vi lyfter fram Taiwan som ett demokratiska exempel i förhållande till fastlandskina. Det finns alltid saker som kan förbättra exempelvis finns dödsstraffet fortfarande kvar på Taiwan. Dock jobbar ännu Taiwan med sin demokrati och det går inte lätt när Kina försvårar  Taiwans deltagande i internationella organ och organisationer. Det är inte bra att Taiwan känner sig så styrd av en auktoritär politik som inte är konstruktivt eller anpassas till det moderna civiliserade samhället.

Det är därför viktigt att Sverige och andra demokratier går samman för att motverka ytterligare isolering av en annan demokrati, Taiwan. Motstånd från icke-demokratiska länder bör inte stå i vägen för välkomnandet av Taiwans deltagande och bidrag till det gemensamma bästa. Folket i Taiwan bör vara representerade i olika internationella organisationer till exempel, IACO, och i FN-organ som WHO och FN: s klimatkonvention, för att kunna delta i utbytet av åsikter och kunnande inom olika områden såsom smittskydd, bekämpning av terrorism och människohandel samt klimatförändringar etc.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!