Valobservatörer vid alla val

Efter att ha varit valobservatör i Vitryssland/Belarus och efter det tydliga underkända valen i Örebro och Västra Götaland har jag verkligen sett vikten av valobservatörer. Jag lägger denna motion till rikstinget i Umeå i sommar tillsammans med Martin Wisell från Uppsala. Innan rikstinget laddar jag för valrörelse och åker och hjälper till att kampanja i Örebro och Västra Götaland.

Valobservatörer vid alla val

Efter riksdagsvalet 2010 inkom rekordmånga anmälningar om valfusk. I samband med de allmänna valen det senaste årtiondet har flera personer dömts för valfusk i Sverige. Om trenden fortsätter riskerar tilltron till demokratin att undergrävas. För att höja tilltron till valproceduren i de allmänna valen i vårt land bör internationella valobservatörer delta. 

En del länder vägrar att ta emot oberoende valobservatörer utifrån eftersom regeringen ser detta som ett ifrågasättande av den demokrati som de anser att de själva har. Om internationella valobservatörer deltog vid val i alla länder skulle frågan avdramatiseras. En vägran att ta emot valobservatörer skulle då än tydligare bekräfta att makthavaren avsåg att inte låta valet gå rätt till. 

Demokratin sprider sig på jorden, vilket är glädjande. Samtidigt hotas demokratin på olika håll. Många länder lever i ett mellantillstånd där utvecklingen är oviss. En svartvit indelning i demokratiska och odemokratiska stater låter sig inte enkelt göras. Det finns därför ett behov av att vårda och stärka demokratin överallt, även i Sverige. 

Vi föreslår rikstinget besluta

Att uppdra åt partistyrelsen att verka för att samtliga parlaments- och presidentval bör övervakas av internationella valobservatörer.

Var social, dela med dig!