Ett oberoende resningsinstitut behövs

Det har varit en lång debatt om nämndemännens vara eller icke vara. Denna gång inte bara inom juristkåren, där detta är ett ständigt samtalsämne utan även på den politiska arenan. Främst då SD i en debatt sa ” Sverigedemokraternas politik ska märkas när de utser nämndemän”.

En annan rättsfråga som jag gärna vill ha mer debatt om är frågan om ett resningsinstitut. Jag har skrivit debattartiklar, bloggat om det, tagit upp det i kammardebatten, varit med i seminarier om det och  behovet av att inrätta ett resningsinstitut har varit en hjärtefråga för Kristdemokraterna länge inom rättspolitiken. Idag skriver jag på DN-debatt:

Att vara oskyldigt misstänkt för, och sedan oskyldigt dömas för brott är möjligen det värsta man kan råka ut för. Domstolen ska hellre fria än fälla vid osäkerhet, och ändå vet vi att det förekommer att oskyldiga blir dömda för allvarliga brott. Vetskapen att detta kan hända får oss att ta ställning för ett nytt oberoende resningsinstitut.

Flera rättsfall de senaste åren har påvisat behovet av en kompletterande instans till HD, en resningsinstans som enbart ägnar sig åt resningsansökningar. De uppmärksammade rättsfall, där en dömd har blivit beviljad resning har berott på hårt arbete från både journalister och advokater för att genom opinionsbildning skapa tryck för en förnyad prövning.

När rättsväsendet själv ska göra bedömning om resningsansökningar finns alltid en liten risk att ett beviljande av resning skulle ses som en prestigeförlust. I någon mån föreligger alltså en jävsituation. Detta vill vi åtgärda.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
,