Slopa kravet på sambeskattning

Ytterligare en motion jag lagt till rikstinget i sommar.

På Rikstinget 2010 fattade partiets ombud ett beslut om att Kristdemokraterna ska driva kravet om att utreda ett återinförande av sambeskattningen. Ett enligt oss mycket olyckligt beslut. Sambeskattningen avskaffades 1972 eftersom den ansågs utgöra ett hinder för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Sambeskattningen drev upp marginalskatterna rejält – inte minst för den person i ett äktenskap som tjänade minst. Vi kan inte se någonting som har hänt sedan sambeskattningens slopande som gör att förutsättningarna har förändrats. Ett återinförande av sambeskattningen skulle innebära att kvinnors marginalskatter många gånger skulle skjuta i höjden och att kvinnors förvärvsfrekvens därmed skulle sjunka. Det skulle i sin tur vara ett rejält bakslag för jämställdhetsarbetet. En minskad förvärvsfrekvens skulle också bli ett allvarligt slag mot den offentligt finansierade sektorn vilket i sin tur i stor utsträckning skulle drabba kvinnor. Man kan också starkt ifrågasätta principen om att personer som utför samma arbete ska beskattas olika. Var tog principen om lika lön för lika arbete vägen? Två kollegor med exakt samma jobb kan få helt olika marginalskatter beroende på om de råkar vara ensamstående, sammanboende eller gifta med en person som arbetar eller inte. Ett sådant system riskerar att skapa splittring mellan löntagare och leda till ökade krav på löneökningar hos personer som inte har möjlighet att räkna hem någon sambeskattning. De stora vinnarna är dessutom hushåll där en person tjänar väldigt mycket medan ett hushåll med två lägre och mer likvärdiga inkomster inte skulle vinna någonting. Sambeskattning innebär alltså stora skattesänkningar för högavlönade personer med en make/maka som inte arbetar. Var finns den rimliga fördelningspolitiken i en sådan skattepolitik? Särbeskattning är det enda rimliga i ett land som vill behandla medborgare likvärdigt, i ett land som strävar mot en jämställd arbetsmarknad och i ett land där arbete alltid ska löna sig.

Vi yrkar därför

Att Rikstinget ska slopa kravet om att utreda ett återinförande av sambeskattning

Erik Slottner, Kungsholmen

Désirée Pethrus, Bromma

Caroline Szyber, Östermalm

Var social, dela med dig!
,