Skyldighet att hjälpa – civilkurage

Jag ser Olle Abrahamssons utredning som ett underlag för en viktig diskussion om vårt ansvar för varandra. Även om utredaren inte bedömer att en allmän skyldighet att bistå en person i nöd ska införas, så finns det i och med utredningen ett aktuellt, konkret och genomförbart förslag att diskutera. Dessutom finns en genomgång av denna typ av lagstiftning i andra länder, såsom Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och Danmark. Låt oss nu brett diskutera vilket ansvar vi har för varandra och vilken roll en civilkuragelag skulle kunna spela för att tydliggöra detta ansvar.

Kristdemokraterna har länge arbetet för en så kallad civilkuragelag, att vi ska ha en skyldighet att hjälpa när någon är i nöd. Om en medmänniska utsätts för ett brott eller är i nöd ska jag vara skyldig att ingripa – efter förmåga. Det kan exempelvis handla om att ta fram mobilen och ringa 112 om någon blir misshandlad eller att påkalla hjälp om någon befinner sig i nöd.

Det borde vara en självklarhet att vi alla har ett ansvar att agera. En lag visar vad som är rätt och fel. Självklart är inte en lag lösningen eller svaret på likgiltighet eller på frågan hur långt vårt ansvar för varandra sträcker sig. Kristdemokraternas övertygelse är dock att det spelar roll vilka lagar vi har och vilka förväntningar som finns på oss alla. Vi behöver en bred diskussion om vårt ansvar för varandra.

Till alla som säger det är svårt att lagstifta, ja det kanske det är men varför finns då lagen i så många andra länder. Dessutom blir nog ganska ofta slutsatsen att det är svårt att lagstifta om man fokuserar på ett specifikt fall. Jag tycker det är mycket speciellt att det idag är det är olagligt att inte anmäla en stulen cykel men ok att se på när ett barn drunknar.

Jag uttalar mig i lunchekot idag om frågan. Bloggat på ämnet tidigare. Jag kommenterar utredningen i Dagen. HB har uttalande från mig.

Läs bakgrunden här och utredningen här. Många efterfrågar mer civilkurage i vårt samhälle.

Update:

Läs Mårten Schultz välskrivna blogg i detta ämne. Bra diskussion på Tv4 Nyhetsmorgon – Stefan Einhorn kallar den Anständighetslagen.

Skriver debattartikel på SVT-debatt och Kristdemokraten skriver om det. HB webben.

DN skriver på ledaren om Nån-annan-ismen

Kvällsposten skriver att det borde ha utbildning mer än lagstiftning.

Var social, dela med dig!
,