Mer t-bana i Stockholm

Kristdemokraterna i Stockholm har tidigare sagt att vi vill satsa på sjötrafiken men även utbyggnad av t-banan för att binda ihop Stockholm bättre men också möta de stora trycket med fler som flyttar hit. Stockholm växer – fokus är att Stockholm ska klara av alla människor kommer för att jobba samt vill flytta hit. Lösningen är tydlig: Bygg ut t-banan! Viktigt med långsiktig planering så varför inte redan nu diskutera t-baneutbyggnaden även om spaden inte kommer i marken förrän 2021. Sedan alltid viktigt att vara öppen gällande finasieringen, kan ny finansering ges gäller ju inte Stockholmen överenskommelsen helt heller.

Jag uttalar mig idag i SvD om att det vore önskvärt med statligt stöd, TT meddelande och Corren, E24. och även flera bloggar.

 Waidelichs initiativ att lyfta upp frågan om finansieringen av tunnelbanans utbyggnad på riksnivå får medhåll från Kristdemokraternas Caroline Szyber, som är partiets riksdagsledamot för Stockholms stad.

Caroline Szyber. 

–Vill Socialdemokraterna lyfta det till riksnivå för att riksdagen ska bidra med finansiering, så tycker jag att det är väldigt positivt, att man ser det här som en stor infrastruktursatsning. Då tackar vi i Stockholm inte nej till sådana pengar.

Helst ser hon att de nya sträckningarna av tunnelbanan börjar planeras så fort som möjligt.

–Det är viktigt att det finns en långsiktighet – vill vi bygga tunnelbana så måste vi lägga upp ett regelverk för det redan nu. Det tar ju tid och att börja titta på det först 2021, då har vi ingenting på ytterligare tio år, och det är problematiskt.

Update:

Idag skriver Alliansen i landstinget i SvD att de vill bygga ut t-banan och tidigare lägga projektet – bra!

Var social, dela med dig!
, , ,