Samtidig föräldrapeng

Skriver idag med Lotta Jonsson i SN, Södermanlands nyheterna om att man ska kunna vara föräldraledig samtidigt och få föräldrapeng samtidigt.

Idag finns möjlighet att vara hemma tillsammans den första tiden efter förlossningen genom de tio så kallade pappadagarna. Men för många känns den ­tiden alldeles för kort. För många ­familjer är det under de allra första veckorna som ­behovet av att få vara hemma samtidigt är som störst.
En del kanske har fått sitt barn genom adoption och vill vara tillsammans mycket med barnet i början för att etablera familjen. Det kan också finnas andra tillfällen, som under en jobbig amningsperiod eller en period med kolik, då det underlättar att vara två.
Kristdemokraterna har länge arbetat för att ge nyblivna föräldrar möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans barnet och vi har nu äntligen fått gehör för detta i Alliansen.
De nya reglerna, som träder i kraft den 1 januari 2012, kommer att ge småbarnsföräldrar större valfrihet och möjlighet att tillsammans, i lugn och ro, kunna knyta an till det nya barnet.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
,