Avdragsrätt äntligen möjligt!

Vad glad jag blev idag när jag fick veta att avdragsrätt för gåvor kommer blir möjligt från 1 januari 2012.

Jag har debatterat om detta i valrörelsen en hel del och lovade då jobba för att det skulle bli verklighet under denna mandatperiod så därför är glad det nu äntligen blir möjligt.

Förslaget ger rätt till högst 1 500 kronor i skatteavdrag för privatpersoner som skänker 6 000 kronor under ett år till organisationer som Skatteverket har godkänt. Gåvan måste vara minst 200 kronor per gåvotillfälle, och minst 2 000 kronor under ett år. Tyvärr gäller avdragsrätten enbart för privatpersoner, och ej för företag, men hoppas detta blir möjligt framöver.

Reglerna kring skatteavdrag är i många länder utformade så att de gynnar samarbetet mellan stat och civilt samhälle. I Sverige har frågan utretts och diskuterats i decennier. Hittills har Sverige sagt nej till avdragsrätten, men samtidigt har behoven av insatser från det civila samhället ökat.

De flesta medborgarna kanske är mest angelägna att ta reda på och påverka det vardagliga livets innehåll men lägger ner mindre tid på att följa upp var skattekronorna reser. Men det finns ett samband mellan dessa två, och det är här politiken kommer in.

Med dagens skattesystem har vi mindre insyn och chans att påverka vilket gör att frukten av de åtta timmarnas arbete som läggs ner varje dag blir en mentalt avlägsen fest. Risken blir ett demokratiskt problem då vi kanske inte kopplar ihop vad skatten ger för samhället i relation till sådant vi verkligen bryr oss om. Med avdragsgillhet på gåvor uttrycker vi aktiv och direkt solidaritet med vår omgivning. Det skulle vitalisera och synnliggöra givande på ett annat sätt och den enskilde skulle själv få välja när, var och hur den vill stödja olika ideella organisationer eller forskning.

Var social, dela med dig!
,