Bristande mötesfrihet i Ryssland

Idag var jag på manifestation utanför ryska ambassaden för att tala om bristen på mötesfrihet som finns där. Att fritt få mötas och uttrycka sina åsiker är en grundläggande demokratisk rättighet. Nedan finns mitt tal återgett. TV4 Nyheterna var på plats och filmade, se här.

Jag tackar för inbjudan att få vara med här idag. Jag sa ja när jag fick förfrågan om att tala för jag känner en stor oroa för vart Ryssland är på väg. Jag var på konferens i Uzbekistan för någon månad sedan och flög då via Ryssland. Det var tydlig att de plan som kommer från Sverige landar på den internationella terminalen medan de plan som går till exempelvis Uzbekistan går från nationella terminalen och därför behöver resenärerna har ett transitvisa. Det var en man från Polen som hade visumproblem precis som jag och han sa ”de som inte tror Sovjetunionen lever tror fel för det här är det tydligt att Ryssland själv ser att stor unionen lever”.

För mig som jurist, som tidigare arbetat med mänskliga rättigheter och nu sitter i riksdagen och är ledamot i justitieutskottet, blir jag otroligt uppgiven när jag ser att den redan bristande rättssäkerheten bara blir än värre i Ryssland.

Det är med stor oro jag som jurist läser om den svåra situationen för advokater att verka fritt och det svåra klimatet som journalister verkar i. Flera journalister har mystiskt försvunnit och några journalister har blivit mördade. Detta har lett till öka självcensuren inom en redan hårt pressad yrkeskår. Ryssland präglas av bristande rättssäkerhet. 
Än idag ses stor del av den verksamhet som inte är direkt kopplad till staten, eller under statlig kontroll som ett hot. En manifestation av detta slag skulle ha hindrats av rysk polis och därför är det viktigt att vi håller dessa stödmanifestationer på flera håll i världen. Mötesfriheten är starkt begränsad i Ryssland och regimkritiska manifestationer nekas ofta tillstånd och fredliga manifestationer slås oftast ned våldsamt.

Ryssland har även skrivit under Europakonventionen som tydligt föreskriver om rätten till mötesfrihet. Likaså är mötesfriheten skyddad i den ryska grundlagen, under paragraf 31: jag läser nu ett citat
”Ryska Federationens medborgare har rätt att samlas fredligt och utan vapen genomföra sammankomster, manifestationer, demonstrationer, processioner och protestaktioner.” slut på citat

Grundlagen är till för att säkerställa de rättigheter som alltid ska finnas för den enskilda människan och skydda dessa rättigheter från övergrepp. Grundlagen ska alltså garantera och skydda de mänskliga rättigheterna.

Det är tydligt så inte är fallet i Ryssland och det är nu hög tid att omvärlden kräver att rätten till mötesfrihet i Ryssland. Det är dags att Sverige och EU visar att vi har sett igenom ryska statens spel för gallerierna. Det är dags att vi riksdagsledamöter och parlamentarikerna i EU ställer tydligare krav på Ryssland att upphöra med de brott mot mänskliga rättigheter som sker där dagligen. Det är nu hög tid att omvärlden kräver att rätten till mötesfrihet respekteras i Ryssland.

Vi ska mötas här den 31 varje månad som har 31 dagar, här på Görwellsgatan 31 – för att påminna om i Rysslands brister på att uppfylla paragraf 31. Däremellan ska vi opinionsbilda på andra sätt – allt för att ge stöd till de den som inte har samma möjligheter i Ryssland.

Var social, dela med dig!