Med nya stalkningslag kan vi skydda offren

Skriver på Newsmill om nya stalkningslagen. Har bloggat och skrivit tidigare men igår började äntligen lagen gälla.

För det fenomen som här ska beskrivas saknas ett vedertaget svenskt ord. Därför har det engelska ordet ”stalking” ofta kommit till användning. Alltför många har varit utsatta för stalkning, också för många känt som systematisk förföljelse, hotas, trakasserier, besatthet av ett offer, tvångsmässigt smyga sig på en annan person.

Med detta nya brott ges ett redskap som förhindrar att vi blir utsatta för systematisk förföljelse. En liknande lagstiftning finns i andra länder men har inte funnits i Sverige tidigare. Kristdemokraterna har flera gånger fört fram att det behövs en tydlig lagstiftning för att komma åt problemet. Jag har träffat flera personer som varit utsatta för stalkning och kan säga att av vad jag hört är det är mycket plågsamt, mycket kränkande och det tär på livskvaliteten, vi har länge behövt en bättre lagstiftning som tar fasta på allvaret i detta. Ett offer ska inte vara tvungen att flytta eller ändra hela sitt liv.

Otydlig lagstiftning har gett utrymme för godtyckliga och tveksamma bedömningar. En otydlig lagstiftning och avsaknad av politisk vilja och handlingskraft, skyddar förövarna och sviker brottsoffren. Tidigare har en särskild bestämmelse om straff för systematiserad förföljelse inte funnits – det ändrar nu vi i Alliansen på – vi lagstiftar nu mot stalkning.

Läs hela artikel här.

Var social, dela med dig!
, ,