Tydlig lagstiftning

Igår var det en intressant debattartikel i SvD om huruvida en inkorpering av Barnkonventionen skulle leda till tydlighet gällande svensk lagstifning och mål rörande sexuella brott mot barn.

I fredags riktade FN:s barnrättskommitté återigen kritik mot regeringen, bland annat för att svensk lagstiftning brister i att skydda barn mellan 15 och 18 år. Kommittén uppmanar regeringen att göra Barnkonventionen till svensk lag och att likt Finland, Norge och Danmark ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Det nyligen uppmärksammade fallet där en 16-årig tjej träffade en 31-årig man för BDSM-sex utgör ett sorgligt exempel på att FN:s barnrättskommitté har rätt i sin kritik. Nu måste regeringen svara på hur de ska täppa till den lucka i sexualbrottslagstiftningen som gör att en vuxen man som slagit, låst in och kissat på ett utsatt barn som använder sex som självskadebeteende kan frias av rätten.

Rent juridisk är fallet enkelt. Man är ju som det heter ”byxmyndig” från 15 år men ska samtidigt ha ett skydd eftersom man är barn. Hur de tänker sig att täppa till denna så kallad ”lucka i lagen” säger de inget om. Men syftet att stärka skyddet för barn i den här åldern är vällovligt.Jag har talat om en ratificera/inkorporering av Barnkonventionen tidigare (läs blogg + Newsmill) och tycker fortfarande det men av helt andra anledningar och jag vet inte om domslutet hade blivit annorlunda i exempelvis Norge som har inkorporerat Barnkonventionen i sin lagstiftning.

Det är viktigt för Kristdemokraterna att skyddet för barn i utsatthet stärks och öka medvetenheten hos både föräldrar och socialtjänst att barn kan använda sex för att skada sig själva. Regeringen bereder för närvarande förslag från 2008 års sexualbrottsutredning om vissa förändringar i sexualbrottslagstiftningen. Förslagen innebär bl.a. att våldtäktsbestämmelserna utvidgas, att straffskalorna för vissa brott skärps, att kravet på dubbel straffbarhet tas bort samt att preskriptionstiden förlängs för ytterligare vissa sexualbrott mot barn. Betänkandet har remissbehandlats. En proposition är planerad till våren 2012. Det är bra att en översyn av lagen pågår.

Var social, dela med dig!
, ,