Föräldraaansvaret är gundläggande

De distrikt som inte har rikdagsledamöter har vi faddrar för. Jag är fadder för Södermanland/Sörmland. Jag har varit där och hållit en utbildning och kommer även vara med på Spring Pride senare i vår. Dessutom försöker jag göra mediaaktiviteter ihop. Idag skriver Lotta Jonsson och jag inför valborg om föräldraansvaret i Ekurriren.

Föräldraskapet har tyvärr på senare år i många avseenden förändrats. Ansvaret för uppfostran läggs ibland över på skola, fritidsgårdar och samhället i stort. Föräldraskapets roll i att älska, stödja och förmedla goda värderingar till barnen är unikt. Föräldrarna är och förblir det viktigaste i barnets liv och kan aldrig ersättas av det offentliga.

Att själva hålla sig nyktra och visa intresse för vad barnen tänker göra under valborgskvällen är ovärderliga förebyggande gärningar. Samtal med andra föräldrar och sätta upp likartade regler för vad som gäller kompisarna emellan är en annan lyckad strategi. Föräldrar måste också bli bättre på att synas på stan på kvällarna och visa att vi bryr oss om vad de gör.

Ytterst är det allas vårt ansvar att veta vad våra barn gör på Valborg och hur deras kväll slutar.

Läs hela artikeln här.

Var social, dela med dig!
, , ,