Vintern rasar

Full fart igen efter lite valborgsledighet. Nu blir det intensiva veckor fram till sommaruppehållet som i och för sig blir kort för mig då jag ska göra studieresa, åka till Almedalen, vara med på Pride-festeivalen i Stockholm, sommar Pride i Örebro, fortsätta min rättsturné i Sverige i augusti och början av september, allt i en rasande fart.

Imorse debatt om nationell stategi mot terrorism. Nedan kort utdrag från mitt anförande av vikten av brottsförebyggande:

Vi politiker ska tala om fenomen inte behandla enskilda händelser, det gör utredare och rättsvårdande myndigheter, det betyder inte att vi inte kan debatter men vi måste lyfta blicken och sätta det i ett större sammanhang. Det gäller att vi politiker målar upp en rättvisande bild som varken bör överdrivas men vi bör inte heller försöka påvisa risker som inte föreligger. Vi får inte blunda för problemen med radikalisering och den måste bekämpas med alla medel som en demokrati förfogar över. En långsiktig rättspolitik kan förebygga våldshandlingar. Balansen mellan det öppna samhället och det brottsförebyggande arbetet måste vi ständigt arbeta med.

Kampen mot extremism är ytterst en kamp om värderingar. Det är en ideologisk kamp som måste vinnas i ett förebyggande skede. Därför är det viktigt att vi nu samlas kring de gemensamma värderingar som bygger ett starkt och öppet samhälle. Våldshandlingar är fel oavsett vem och av vilken anledning de utförs.

Det förebyggande arbetet handlar förstås mycket om att jobba med värderingar och där är skolan en mycket viktig arena för grundläggande arbete som kan bidra till att förebygga radikalisering. Vid sidan av skolan är tillgången till fritidsgårdar och meningsfulla fritidsaktiviteter ett sätt att främja konstruktiva livsval och därmed att förebygga att ungdomar blir mottagliga för radikaliserings- och rekryteringsförsök. Det måste finnas god samverkan mellan olika aktörer såsom skola, fritidsgårdar, föreningsliv, socialtjänst och närpolis. Detta förebyggande arbete måste även kompletteras med ett arbete i det civila samhället.

I helgen skrev jag debattartikel i Norran om civilkurage och idag efter debatten i kammaren var det debatt om civilkuragelag i Efterlyst special på Radio1.  Det är så kul med radio!

Kort tog jag upp att en lagstadgad skyldighet att hjälpa en nödställd uppmuntrar och uppmärksammar ansvar. Det är inte godtagbart med likgiltighet eller passivitet när en medmänniska är i nöd. Vi vill se ett samhälle där fler vågar ta ansvar och där vi bryr oss om varandra. Ett sätt att uppmuntra detta ansvar är att införa en civilkuragelag.

Var social, dela med dig!