Intensiva debatter – familjepolitik & polisen

Idag har det debatterats mycket, först aktuell debatt i kammaren om polisen och sen partifullmäktige och ny familjepolitik. På DN-debatt skriver partiledre Göran Hägglund och familjepolitiske talespersonen Emma Henriksson om förslagen.

”Tvång utan folkligt stöd. Det finns ett undantag från den frihetsvåg som sköljt över landet de senaste decennierna – synen på familjelivet. Här har kraven på nya regler och förbud vuxit sig starkare. Föräldraledigheten ska tvångskvoteras i stället för att låta mammorna och papporna bestämma själva. Därför har vi tagit fram en ny familjepolitik som i dag klubbas på vårt partifullmäktige. Vardagsmakt måste bli ledordet för den svenska familjepolitiken”, skriver Göran Hägglund och Emma Henriksson.

Läs hela artikel här.

Det var bra debatter, bitvis intnsiva, vilket bara är kul och bra. Själv så anser jag att pappamånaderna är en svårt fråga på ett principiellt plan tycker jag att föräldrar ska ha möjlighet att fritt bestämma själva men jag vill inte slopa de två pappamånderna då det är så inarbetade i systemet. Likaså är det bevisat att pappamånaderna har haft effekt. Jag tycker det är mer intressant att titta vidare på vad en utbyggd föräldrarförsäkring kan betyda exempelvis genom fler garantidagar. Majoriteten röstade för sloppande och enligt DN:s webbstudie håller 68 % med om detta.

Här kan ni läsa vad partifullmäktige kom fram till.

************************************************************

I polisdebatten som finns i sin helhet på www.riksdagen.se nedan lite av vad jag tog upp.

Bra sammanfattning av mitt anförande i polisdebatten i TT meddelandet. GP, DN, UNTVästerbotten kurriren, LZ, Corren, Sundsvallstidning, Helsingsborgsdagblad, Arbetarbladet, Hallandsposten, Västervikstidning, ÖP, Hallandsnyheter, NDS, Kyrkanstidning, Ekuriren.      

 

Brottsligheten måste mötas på två fronter. Det viktigaste är det förebyggande och långsiktiga arbetet, där vi kristdemokrater ständigt lyfter fram familjens, förskolans och skolans roll som samhällets viktigaste brottsförebyggande resurser. Det civila samhällets roll förtjänar att också nämnas. Ju sämre vi lyckas med att förmedla normer och etik till våra barn och unga, desto fler poliser, åklagare, domare och fängelseplatser kommer vi att behöva. Men det är förstås en utopi att vi skulle klara oss helt utan dessa instanser. Därför behövs den andra fronten – ett stabilt och robust rättsväsen – som kan möta brottsligheten med snabba reaktioner och en rättskedja som fungerar hela vägen. I den har polisen en självklar, central och mycket viktig roll.

Polisen är den del av vårt rättsamhälle som är allra närmast medborgarna. Skulle förtroendet för polisen svikta, börjar medborgarna tvivla på om polisen kan hjälpa den dag man blir utsatt för brott, om korruption och maktmissbruk skulle få fäste – då förlorar vi något mycket centralt för varje gott samhälle. Känslan av trygget. Och av rättvisa.

En mängd saker skulle kunna förbättras inom polisorganisationen.

–   Ledarskapet måste förbättras,

–   Organisationen måste användas mer effektivt

–   Fler poliser måste lyftas från skrivbordet och arbeta närmare medborgaren – polisen måste synas

All brottslighet måste bekämpas. Polisen ska ges de verktyg som behövs för att på ett effektivt och rättssäkert sätt komma åt vardagsbrottsligheten, annars förlorar allmänheten förtroendet för polisen och det övriga rättsväsendet.

Polisen är en viktig del i vårt rättssamhälle. Deras vardag är tuff och de får uppleva mycket under ett arbetspass som många av oss aldrig skulle vilja möta eller får möta. Poliser har rätt att i tjänsten bära vapen och har rätt och skyldighet att utöva våld i sin tjänst.

Poliser ställs ofta inför svåra avgörande som kan gälla död eller liv. Deras arbete är viktigt för att vi medborgare skall känna en trygghet.
En mängd saker skulle kunna förbättras inom polisorganisationen.
Organisationen måste användas mer effektivt
Fler poliser måste lyftas från skrivbordet och arbeta närmare medborgaren – polisen måste synas
All brottslighet måste bekämpas. Polisen ska ges de verktyg som behövs för att på ett effektivt och rättssäkert sätt komma åt vardagsbrottsligheten, annars förlorar allmänheten förtroendet för polisen och det övriga rättsväsendet.

När lokala handlingsplaner för det brottsförebyggande arbetet tas fram efterlyser polisen ofta en dialog med det övriga samhället, inte minst med lokala politiker. För att det samarbetet ska fungera är det viktigt att man har en gemensam problembild. Vilka områden är mest brottsbelastade? Var ska en ny polisstation hamna? Var och när behövs särskilda punktinsatser från polisens sida? Hur kan brottsoffer och vittnen bäst stödjas? Hur kan ideella organisationer och volontärer dras in i arbetet på ett bättre sätt? Och hur ska polisens tillgänglighet och möjlighet att utreda brott bli bättre? Allt detta är frågor som kan och ska ventileras i ett råd med deltagande från samhällets alla aktörer om vi ska komma till rätta med brottsligheten på ett bättre sätt. Det är ett arbete som pågår på vissa håll, men det behöver utvecklas betydligt mer. Polisen är en viktig del i vårt rättssamhälle. Deras vardag är tuff och de får uppleva mycket under ett arbetspass som många av oss aldrig skulle vilja möta eller får möta. Poliser har rätt att i tjänsten bära vapen och har rätt och skyldighet att utöva våld i sin tjänst.

Poliser ställs ofta inför svåra avgörande som kan gälla död eller liv. Deras arbete är viktigt för att vi medborgare skall känna en trygghet.

————————————————-

Dagens avslutades med ”nyheten” att vi ska vara med på Pride i år igen. Jag är glad för det, trött och irriterad på kommentarer från vissa i partiet. Mer om detta imorgon för just nu lite för irriterad….

Var social, dela med dig!
, , , , ,